x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
MTTMP3 Lineaarialgebra 1A 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee sovelluksissa tarvittavan matriisien, determinanttien ja euklidisen avaruuden vektoreiden peruslaskutekniikan sekä osaa ratkaista lineaarisia yhtälöryhmiä (sekä käsin että jollakin symbolisella ohjelmistolla). Opiskelija osaa katsoa monia geometrisia kysymyksiä vektoreiden näkökulmasta, esittää niitä vektorialgebran kielellä ja ratkoa tehtäviä lineaarialgebran työkaluilla. Hän osaa soveltaa matemaattista päättelyä niin, että hän kykenee todistamaan matriisien ja vektoreiden perusominaisuuksia täsmällisesti vaihe vaiheelta perustelemalla jokaisen päättelyn kohdan. Hän osaa hahmottaa alkeellisten lineaarialgebrallisten struktuurien algebrallisia ominaisuuksia sekä havaita niissä samankaltaisuutta ja erilaisuutta. Opiskelija ei vielä tällä opintojaksolla opiskele abstraktia ajattelua sen varsinaisessa merkityksessä mutta saa valmiuksia sen omaksumiseen konkreettisten rakenteiden kautta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Harjoitusryhmävalinnasta ohjeistetaan kurssin kotisivulla (erillinen lomake).

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Pentti Haukkanen, Vastaava opettaja
Pentti.Haukkanen[ät]uta.fi

Opintojakson kotisivu

Opetus

10.1.2017 – 28.2.2017
Luento-opetus
Ti 10.1.2017 - 21.2.2017 viikoittain klo 14-16, Pinni B1096
Ke 11.1.2017 - 22.2.2017 viikoittain klo 12-14, Pinni B1100 (selvitetään mahdollisuutta muuhun tilaan)
Harjoitukset
Ryhmä 1
To 19.1.2017 - 23.2.2017 viikoittain klo 10-12, Päätalo C6
Ryhmä 2
To 19.1.2017 - 23.2.2017 viikoittain klo 12-14, Päätalo C6
Ryhmä 3
Pe 20.1.2017 - 24.2.2017 viikoittain klo 12-14, Päätalo C6

Arviointi

Numerolla 1-5.