x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TIEA5 Tutkielmakurssi (periodi III) 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa etsiä annettuun ongelmaan liittyvää tieteellistä kirjallisuutta
- osaa arvioida tieteellisen kirjallisuuden käyttökelpoisuutta ja laatua oman tutkimustehtävän kannalta
- ymmärtää tieteellisen kirjoittamisprosessin luonteen
- osaa ottaa huomioon omaan tutkimus- ja kirjoitustyöhönsä liittyvät eettiset vaatimukset.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssin kotisivun ohjeiden mukaisesti.

Opettajat

Erkki Mäkinen, Vastaava opettaja

Opintojakson kotisivu

Opetus

9.1.2017 – 31.5.2017
Luento-opetus 14 tuntia
Ma 9.1.2017 - 13.2.2017 viikoittain klo 10-12, Pinni ls B2077
Ke 11.1.2017 - 15.2.2017 viikoittain klo 10-12, Pinni ls B2077