x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TIEA5 Tutkielmakurssi (periodi I) 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa etsiä annettuun ongelmaan liittyvää tieteellistä kirjallisuutta
- osaa arvioida tieteellisen kirjallisuuden käyttökelpoisuutta ja laatua oman tutkimustehtävän kannalta
- ymmärtää tieteellisen kirjoittamisprosessin luonteen
- osaa ottaa huomioon omaan tutkimus- ja kirjoitustyöhönsä liittyvät eettiset vaatimukset.

Yleiskuvaus

Kontaktiopetus periodissa I.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

eLomakkeella kurssin kotisivun kautta.

Opettajat

Erkki Mäkinen, Vastaava opettaja

Opintojakson kotisivu

Opetus

29.8.2016 – 20.12.2016
Luento-opetus 14 tuntia
Ma 29.8.2016 - 26.9.2016 viikoittain klo 10-12, Pinni B2077
Ke 31.8.2016 - 28.9.2016 viikoittain klo 10-12, Pinni B2077
Poikkeukset:
7.9.2016 klo 9 –11 , PInni B2078
Yksilöopetus