x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TIEA2.1 Olio-ohjelmoinnin perusteet 5–10 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson (5 op) suoritettuaan opiskelija:
- osaa käyttää olio-ohjelmoinnin perusrakenteita
- osaa ohjelmoida itsenäisesti pieniä olio-ohjelmia
- pystyy soveltamaan oppimaansa myös muissa oliokielissä
- tuntee abstraktien tietotyyppien (pino, jono ja lista) perusteet
- tuntee UML:n peruskäsitteet.

Opintojakson (10 op) suoritettuaan opiskelija:
- on saavuttanut kurssin 5 op:n laajuisen suoritusvaihtoehdon osaamistavoitteet ja lisäksi:
- osaa ohjelmoida itsenäisesti laajempia olio-ohjelmia
- osaa kirjoittaa helposti ymmärrettäviä olio-ohjelmia
- hallitsee laajemmin abstraktit tietotyypit (erityisesti lista)
- osaa kuvata olio-ohjelman rakenteen UML:n avulla.

Yleiskuvaus

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijat suorittavat jakson 10 opintopisteen laajuisena.

Luennot ja harjoitukset periodissa III, harjoitustyön palautus periodissa IV.

Edeltäviksi opinnoiksi suositellaan vahvasti: TIEP1 Lausekielinen ohjelmointi I TIEP5 Lausekielinen ohjelmointi II tai vastaavat tiedot ja taidot.

Huom. Suoritus vanhasta 5 opintopisteen laajuisesta jaksosta TIEA2 Olio-ohjelmoinnin perusteet riittää tietojenkäsittelytieteiden kandidaatin tutkintoon eikä sitä tarvitse täydentää. Katso tarkemmin ennen syksyä 2015 aloittaneiden ohje LuK-tutkinnon muutokset.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen kurssille NettiOpsun kautta ja harjoitusryhmiin kurssin kotisivun ohjeiden mukaisesti.

Taustatiedoksi edellytetään: TIEP1 Lausekielinen ohjelmointi I suoritus ja TIEP5 Lausekielinen ohjelmointi II suoritus tai mukana kurssilla (tai vastaavat tiedot)

Ellei edeltävyyksiä ole opintosuoritusrekisterissä, kerro ne ilmoittautumisen yhteydessä.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Jorma Laurikkala, Vastaava opettaja
jorma.laurikkala[ät]tuni.fi

Opintojakson kotisivu

Opetus

9.1.2017 – 31.5.2017
Luento-opetus
Ti 10.1.2017 - 21.2.2017 viikoittain klo 10-12, Pinni B1096
Ke 11.1.2017 - 22.2.2017 viikoittain klo 12-14, Pinni B1097
Tentti
Ke 15.3.2017 klo 12-15, Päätalo ls A1
Harjoitukset
Ohjatut mikroharjoitukset
Pe 13.1.2017 - 24.2.2017 viikoittain klo 8.30-10, Pinni B ML B1084
Mikroluokkaharjoitukset
Ti 17.1.2017 - 28.2.2017 viikoittain klo 12-14, Pinni B ML B1084
Mikroluokkaharjoitukset
Ke 18.1.2017 - 1.3.2017 viikoittain klo 14-16, Pinni B ML B1084
Luentosaliharjoitukset
To 19.1.2017 - 2.3.2017 viikoittain klo 14-16, Pinni B1083
Itsenäinen työskentely
Harjoitustyön palautus periodissa IV

Lisätiedot

Läpäisyyn vaaditaan tietty määrä hyväksytysti ratkaistuja harjoitustehtäviä ja hyväksytty tentti, 10 op suorituksessa lisäksi hyväksytysti suoritettu harjoitustyö.