x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
ITIP4 Pelit ja pelillisyys - verkkokurssi (syksyllä 2015 perusopinnot aloittaneille) 5 op
Vain avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Paikkakuntatiedot
Paikkakunnasta riippumaton opetus
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää ja osaa käsitteellistää peleihin ja leikkeihin liittyviä ilmiöitä ja tunnistaa niitä koskevia teorioita
- hallitsee pelitutkimuksen peruskäsitteistön
- tunnistaa pelillisyyteen liittyviä ilmiöitä yhteiskunnassa

Yleiskuvaus

Verkkokurssi alkaa viikolla 45 (7.11.16) ja päättyy viikon 2 lopussa (15.1.17). Joulutauko viikoilla 51 ja 52.

Opettajat

yliopisto-opettaja Sami Serola, Vastaava opettaja

Lisätiedot

Tämä opintojakso on opiskelijoille, jotka ovat aloittaneet perusopinnot syyslukukaudella 2015