x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS09.6 Seksuaalinen väkivalta: Kuvaamisen keinoja, selviytymisen strategioita (verkkokurssi) 5–10 op
Paikkakuntatiedot
Paikkakunnasta riippumaton opetus
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy erilaisiin ruumiillisuuden, seksuaalisuuden ja sukupuolen tutkimuksen aihepiireihin ja niiden teoreettisiin ja metodologisiin perusteisiin. Opiskelija tuntee hyvin yhden tai useamman aihepiirin tutkimuksen erityisalan.

Yleiskuvaus

Kurssin järjestää sukupuolentutkimuksen Hilma-verkosto.

Verkkokurssilla perehdytään seksuaaliseen väkivaltaan, lähinnä raiskauksiin sekä insestiin, niiden kuvaamisen tapoihin ja niistä selviytymisen strategioihin. Teemoja tarkastellaan sekä feministisen teorian että representaatioita koskevien teorioiden suunnista.

Kurssin tavoitteena on ensinnäkin selvittää kuinka niin kaunokirjallisuudessa kuin visuaalisessa kulttuurissakin on kuvattu seksuaalista väkivaltaa, raiskauksia ja insestiä; selvittää millaisin kielellisin keinoin ja visuaalisin keinoin näitä aiheita on lähestytty.

Kurssin toisena tavoitteena on tutkia näitä seksuaalisen väkivallan representaatioita sekä feministisen teorian että representaatioita koskevien teorioiden valossa. Teemme analyyseja aineistonamme toimivista teksteistä ja kuvista pohtien niiden sukupuolittunutta dynamiikka eli kuinka väkivalta, sukupuoli ja seksuaalisuus kietoutuvat niissä toisiinsa kulttuurisesti ja rakenteellisesti. Toistetaanko niissä vakiintuneita sukupuolirooleja? Tarjotaanko niissä mahdollisuuksia sukupuolisuuden ja seksuaalisuuden uudelleen määrittelyyn ja uudelleen käsitteellistämiseen?

Kurssin kolmantena tavoitteena on pohtia seksuaalista väkivaltaa filosofian ja etiikan tasolla: jäsentää seksuaalisen väkivallan vyyhteä, jossa paha, hyvä, oikea, väärä, salaisuus, valta, kunnioittaminen, kapina, syyllisyys, uhma, häpeä, ruumiillisuus, seksuaalisuus, kipu, nautinto, lapsuus, vanhemmuus, isovanhemmuus, yhteisöllisyys sekä usein myös uskonto ja uskonnollisuus kietoutuvat toisiinsa.

Samalla koetamme vastata muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Miksi seksuaalinen väkivalta satuttaa syvästi ja traumatisoi helposti? Miten saada seksuaalisen väkivallan tekijä kantamaan häpeää sen sijaan että sitä jää usein kantamaan uhri? Miten kuvata seksuaalista väkivaltaa, ja löytää sellaisia tapoja sanallistaa ja kuvallistaa, jotka eivät syyllistä ja leimaa seksuaalista väkivaltaa kokeneita, mutta kertovat kuitenkin tapauksen tuskallisuudesta? Miten selvitä seksuaalisesta väkivallasta?

Kurssilla käytetään aineistona sekä kaunokirjallisia että visuaalisia representaatioita seksuaalisesta väkivallasta. Opettajan tarjoaman aineiston lisäksi opiskelijat saavat myös itse etsiä kaunokirjallista ja/tai visuaalista aineistoa kurssin lopputyötään varten.

Opiskelijat osallistuvat kurssille lukemalla opettajan laatimat johdatukset jokaiseen aihepiiriin, syventymällä opettajan valitsemaan kurssilukemistoon, ottamalla osaa aktiivisesti verkkokeskusteluihin ynnä kirjoittamalla kurssin päätteeksi oman pienoistutkielman valitsemastaan joko kaunokirjallisesta tai visuaalisesta aineistosta.

Tervetuloa mukaan käsittelemään vaikeaa aihetta lämpimässä ja kannustavassa verkkoilmapiirissä!

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella Hilman nettisivujen kautta http://blogs.helsinki.fi/hilma-verkosto/opetus/tuleva-opetus/#kurssi1

Opettajat

Eva Maria Korsisaari, Helsingin yliopisto, Vastaava opettaja

Opetus

1.3.2016 – 29.4.2016

Lisätiedot

Mikäli pääset kurssille, ole välittömästi yhteydessä Hilma-yhdyshenkilöön Hanna Ojalaan (Hanna.L.Ojala@uta.fi) ja sovi kurssin korvaavuudesta.