x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS6.4.4 Queer-näkökulmia sukupuoleen, yhteiskuntaan ja opetukseen (verkkokurssi) - 5 op
Paikkakuntatiedot
Paikkakunnasta riippumaton opetus
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii ymmärtämään feministisen tutkimustiedon tuottamista ja paikantamista. Hän harjaantuu näkemään tutkimuksellisten asetelmien ja ratkaisujen yhteyksiä feministisiin metodologioihin.

Yleiskuvaus

Kurssin järjestää sukupuolentutkimuksen Hilma-verkosto.

Queer-näkökulma on normikriittinen suuntaus, joka pyrkii kyseenalaistamaan ja problematisoimaan erilaisia normatiivisuuden muotoja dekonstruoimalla  niiden diskursiivisen rakenteen. Kurssilla käsitellään queer-näkökulmaa sekä sen hyödyntämistä erilaisissa konteksteissa (ks. alla: Kurssin teemat).

Kurssi toteutetaan queer-pedagogisten lähestymistapojen avulla, jolloin tavoitteena on tiedon ja opetuksen itsestään selvinä pidettyjen ja yleistävien diskurssien outouttaminen eli erilaisten tieteeseen ja koulutukseen liittyvien normatiivisuuksien kyseenalaistaminen. Opiskelijoille tarjotaan välineitä tarkastella opetusta ja oppimista queer-näkökulmasta ja purkaa erilaisia normatiivisuuksia tieteessä ja tieteellisissä yhteisöissä. Lisäksi opiskelijoita rohkaistaan opetuksen ja oman oppimisen kriittiseen tarkasteluun kurssin eri vaiheissa.

Kurssin rakenteessa hyödynnetään ja kokeillaan sekä luodaan uusia ja erilaisia tapoja tehdä verkko-opetusta. Kurssin teemoihin johdatellaan lyhyillä puheenvuoroilla ja haastatteluilla, ja lisäksi opiskelijat perehtyvät kuhunkin teemaan liittyvään tieteelliseen lukemistoon ja muuhun aineistoon. Teemoista keskustellaan pienryhmissä opettajien ohjeiden ja kysymysten pohjalta. Kukin opiskelija rakentaa kurssin aikana opituista aiheista miellekartan, jossa erilliset teemat yhdistyvät verkottuneeksi kokonaisuudeksi. Kurssin päätteeksi opiskelijat kirjoittavat esseen valitsemastaan aiheesta.

Kurssin teemat:

Johdanto: Queer-tutkimusta queerpedagogiikan keinoin

Sukupuoliteoria

Sukupuolen moninaisuus

Seksuaalisuus ja sukulaisuus

Crip-teoria

Visuaalinen kulttuuri/Popkulttuuri

Queer-näkökulman sovelluksia

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssin ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella Hilman nettisivujen kautta http://blogs.helsinki.fi/hilma-verkosto/opetus/tuleva-opetus/#kurssi1

Opettajat

Pieta Hyvärinen, Vastaava opettaja
pieta.hyvarinen[ät]uta.fi
Roosa Toriseva, Vastaava opettaja
toriseva.roosa.j[ät]student.uta.fi

Opetus

7.3.2016 – 6.5.2016

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Kurssin arviointi:

– Itsearviointi perusteluineen asteikolla 0-5

– Kirjallinen palaute opettajilta

Lisätiedot

Mikäli pääset kurssille, ole välittömästi yhteydessä Hilma-yhdyshenkilöön Hanna Ojalaan (Hanna.L.Ojala@uta.fi) ja sovi kurssin korvaavuudesta.