x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS6.4.2 Vauvasta vaariin: Ikä feministisessä tutkimuksessa (verkkokurssi) 5 op
Paikkakuntatiedot
Paikkakunnasta riippumaton opetus
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sukupuolta, ruumiillisuutta ja seksuaalisuutta käsittelevän tutkimuskentän historiallisen rakentumisen vaiheita. Opiskelijalla on valmiuksia tunnistaa aihepiirin tutkimuksessa käytettyjä teoriaperinteitä.

Yleiskuvaus

Kurssin järjestää sukupuolentutkimuksen Hilma-verkosto.Verkkokurssilla tutustutaan ikäkategorian analysointiin feministisessä tutkimuksessa. Tarkastelemme tekstien, kirjallisten töiden ja keskustelujen avulla iän ja sukupuolen yhteen kietoutuneita kulttuurisia ja yhteiskunnallisia merkityksiä sekä vaikutuksia elettyihin todellisuuksiin eri elämänvaiheissa ja ympäristöissä lapsuudesta vanhuuteen. Kurssin tavoite on lisätä ymmärrystä iästä kulttuurisena kategoriana ja tutkia sitä, miten ikä muokkaa sukupuolen kulttuurisia ja sosiaalisia sisältöjä.

Kurssi perehdyttää sukupuolen ja iän suhteeseen eri näkökulmista keskittyen esimerkiksi seksuaalisuuden ja luokan merkityksiin. Kurssin teemat ammentavat feministisen tutkimuksen lisäksi lapsuuden tutkimuksesta, tyttötutkimuksesta ja kriittisestä kulttuurigerontologiasta. Käsittelemme esimerkiksi keski-ikään liittyviä ikästereotypioita, lapsuuden heteronormatiivisuutta ja seksuaalisuuden kategorian rakentumista vanhuudessa.

Kurssi kestää 8 viikkoa ja se toteutetaan verkkotyöskentelynä Moodle-alustalla. Kurssi suoritetaan lukemalla tekstit (saatavana pdf-tiedostoina tai linkkeinä), kirjoittamalla teksteistä lyhyitä kommentaareja, osallistumalla aktiivisesti verkkokeskusteluun sekä tuottamalla essee (noin 6 sivua) jostakin kurssin aihealueesta.

Kurssi on aineopintojen tasoinen ja sen korvaavuudesta tutkinnossa sovitaan oman yliopiston sukupuolentutkimuksen oppiaineen kanssa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittaudutaan Hilman verkkosivuilta löytyvällä e-lomakkeella 7.–22.3.2016 välisenä aikana. Opiskelijoille ilmoitetaan kurssille pääsemisestä 23.3. ja heidän tulee vahvistaa kurssipaikan vastaanottaminen viimeistään 30.3.

Opettajat

Hanna Ojala, Vastaava opettaja
Hanna.L.Ojala[ät]uta.fi
Karoliina Ojanen, Helsingin yliopisto, Vastaava opettaja

Opetus

4.4.2016 – 29.5.2016

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Kurssi arvioidaan numeerisesti (0–5). Arvosanaan vaikuttaa aktiivisuus verkkokeskusteluissa, kyky kytkeä kurssimateriaalia osaksi keskusteluja ja omaan mielipiteen muodostukseen sekä loppuessee.

Lisätiedot

Lisätietoja kurssista: Hilman verkkosivut http://blogs.helsinki.fi/hilma-verkosto/opetus/tuleva-opetus/#kurssi1 ja kurssin opettajat KT Hanna Ojala (Hanna.L.Ojala[at]uta.fi) ja FT Karoliina Ojanen (karoliina.ojanen[at]helsinki.fi)