x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS6.4.1 Feministinen metodologia (verkkokurssi) 5 op
Paikkakuntatiedot
Paikkakunnasta riippumaton opetus
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee feministisen tutkimuksen keskeisiä teoreettisia ja metodologisia suuntauksia ja käsitteitä. Opiskelija opettelee arvioimaan niiden keskinäisiä ansioita ja rajoitteita suhteessa erilaisiin tutkimuksellisiin asetelmiin. Jakso tarjoaa opiskelijalle käsitteellisiä välineitä sukupuolen ja seksuaalisuuden feministisen tutkimuksen tekemiseen.

Yleiskuvaus

Kurssin järjestää sukupuolentutkimuksen Hilma-verkosto. Verkkokurssilla syvennytään keskeisimpiin feministisessä tutkimuksessa, kriittisessä miestutkimuksessa ja queertutkimuksessa käytettyihin tutkimusmenetelmiin sekä teoriassa kurssilukemistoon kuuluvia tekstejä lukemalla että käytännössä soveltamalla jotain tai joitain näistä tutkimusmenetelmistä omassa kurssin mittaan kirjoitettavassa pienessä tutkimustyössä tai laajemman tutkimustyön osassa. Lisäksi opiskelijat kommentoivat kurssin aikana muiden kurssilaisten tutkimusten katkelmia verkossa.

 

Kurssin tavoitteena on ensinnäkin perehdyttää osallistujat feministisessä tutkimuksessa, kriittisessä miestutkimuksessa ja queertutkimuksessa käytettyihin tutkimusmenetelmiin kuten feministiseen kielelliseen ja visuaaliseen analyysiin, feministiseen etnografiaan, tilastoihin tiedon tuotantona, queertutkimuksellisiin otteisiin sekä intersektionaalisuuteen. Toiseksi tavoitteenamme on tutkia: osallistujat alkavat kurssin aikana soveltaa jotain tai joitain näistä tutkimusmenetelmistä käytännössä omassa kurssin aikana kehkeytettävässä pienessä tutkimuksessa tai jo vireillä olevan tutkimuksen osassa, kuten esimerkiksi omassa kandintutkielmassaan, seminaarityössään tai pro gradussaan. Kevään aikana on tarkoitus pohtia myös aineistoihin, teoreettisiin konteksteihin, kirjoitustyyleihin, argumentaatioon, tutkimusetiikkaan, viitteiden merkitsemiseen, lähdeluettelon laatimiseen sekä tiedonhakuun liittyviä kysymyksiä. Ja neljäntenä päämääränämme kurssitaipaleillamme on harjaantua antamaan niin kiittävää kuin kriittistäkin palautetta muiden tutkimuksista.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille mahtuu mukaan 16 osanottajaa. Ilmoittautuminen on käynnissä. Linkki e-hakulomakkeeseen löytyy Hilman nettisivuilta http://blogs.helsinki.fi/hilma-verkosto/opetus/tuleva-opetus/

Opettajat

Eva Maria Korsisaari, Helsingin yliopisto, Vastaava opettaja

Opetus

8.2.2016 – 1.4.2016

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Ilmoittautuminen on käynnissä! Mikäli pääset kurssille, ole välittömästi yhteydessä Hilma-yhdyshenkilöön Hanna Ojalaan (Hanna.L.Ojala@uta.fi) ja sovi kurssin korvaavuudesta.