x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASSM2 Eriytyvä syventävä tutkimusmenetelmäkurssi A: Verkkomentorointi 3 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- syventää osaamistaan tutkimusmenetelmien ja tutkimusotteiden osalta lähinnä oman tutkimussuuntautumisen mukaan

Yleiskuvaus

Opintojaksolla syvennetään tutkimusmenetelmällistä osaamista verkkokurssin teemojen kautta. Opiskelija toimii verkkomentorina kasvatustieteiden perusopintojen opintojaksolla ”KASP5 Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena”. Teemat sisältävät kasvatustieteiden tutkimuksen perusteita, tietoja erilaisista tutkimuksellisista lähestymistavoista, analyysimenetelmistä ja aineistonhankinnan menetelmistä.

Opettajat

Jorma Vainionpää, Vastaava opettaja

Lisätiedot

Verkkomentorointiin perehtyminen edellyttää yhteensä 10 oppitunnin mittaista kontaktiopetusta. Se jakautuu 5 oppitunnin perehdytystapaamiseen, 2 oppitunnin välitapaamiseen ja 3 oppitunnin mittaiseen loppuseminaariin.

Mentorin tehtävä kestää yhden periodin (7 viikon) ajan ja sen aikana tehtäviin kuuluu:
– KASP5-opintojakson opiskelijoiden ohjaaminen pienryhmissä verkon kautta
– tehtävien tarkastus ja palautteen anto
– monen tyyppinen opintojen seuraaminen ja kommentointi
– verkkokeskustelujen moderointi
– muut tehtävät (tarkentuvat jakson aikana)

Kaikki oppimateriaali välitetään verkon kautta ja myöskin kaikki kommunikaatio sekä tiedonvälitys tapahtuvat verkossa. Opintojakson opiskelijoille (ei mentoreille) suunnattu tentti on tyypiltään sähköinen monivalintatentti (sen tuloksista huolehtii kurssin vastuuopettaja).

Verkkomentorointiin voi ilmoittautua koska tahansa, mutta erillinen hakukuulutus julkaistaan 3–4 kertaa vuodessa. Lisätiedustelut vastuuopettajalta.