x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASA12 Kvalitatiivinen tutkimus kasvatustieteissä - Harjoitukset 4 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
– ymmärtää teorian, käsitteiden ja havaintojen roolin kvalitatiivisessa tutkimuksessa sekä kvalitatiivisen tutkimuksen erityispiirteet ja tavoitteena olevan tiedon luonteen
– hallitsee kvalitatiivisen tutkimuksen keskeiset tutkimusotteet ja niihin liittyvät aineiston hankinnan, analysoinnin ja tulkinnan periaatteet
– tuntee laadullisen aineiston hankintaan, analyysiin ja havaintojen tulkintaan liittyvät periaatteet.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Hanna Toiviainen, Opettaja
hanna.toiviainen[ät]tuni.fi

Opetus

31.3.2016 – 24.5.2016
Itsenäinen työskentely 78 tuntia
Harjoitukset 30 tuntia
Etusija luokanopettajaopiskelijoilla (Toiviainen)
Ma 4.4.2016 klo 17.00-19.15, Virta112
Ti 12.4.2016 klo 17.15-19.30, Virta243
Ti 10.5.2016 klo 15.15-17.30, Virta243
Ti 17.5.2016 klo 15.15-17.30, Virta215
Ke 18.5.2016 klo 15.15-17.30, Virta219
Ma 23.5.2016 klo 14.15-16.30, Virta219
Ti 24.5.2016 klo 15.15-17.30, Virta243
Ke 25.5.2016 klo 14.15-16.30, Virta243