x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TRSU07 Käännösten suomi 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Käännöstiede (suomi)
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee käännöskielen ja käännössuomen ominaispiirteitä. Hän tunnistaa kielelliseen variaatioon liittyviä piirteitä ja tuntee variaatioon liittyviä taustatekijöitä. Hän pystyy erittelemään murteiden ja puhutun kielen aineksia sekä monikielisyyteen liittyviä ilmiöitä puhutuissa ja kirjoitetuissa teksteissä. Hän osaa soveltaa käännössuomeen ja variaatioon liittyviä tietoja analysoidessaan suomennoksia.

Yleiskuvaus

Opintojakson aikana perehdytään käännössuomen tutkimukseen historiallisesta, sanastollisesta ja rakenteellisesta näkökulmasta. Kurssilla tarkastellaan suomennettua kauno- ja tietokirjallisuutta, uudelleensuomennoksia sekä suomentajia kielen kehittäjinä ja tiedon välittäjinä. Erityishuomiota saa nykyinen kasvava kirjoitetun ja puhutun kielen variaatio sekä monikielisyys ja sen merkitys suomentajan työssä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

11.8.2016 alkaen

Opettajat

Sirkku Latomaa, Vastaava opettaja
Sirkku.Latomaa[ät]uta.fi

Opetus

1.9.2016 – 15.12.2016
Luento-opetus
To 8.9.2016 - 15.12.2016 viikoittain klo 16-18, B1096

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen, tehtävät ja harjoitustyö.

Oppimateriaalit

Kurssin oppimateriaali täsmennetään ensimmäisellä tapaamiskerralla annettavassa kurssikuvauksessa.

Lisätiedot

Opintojakson voi suorittaa myös itsenäisesti. Ota yhteyttä opettajaan saadaksesi ohjeet sitä varten.