x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TRSU03 Tekstin tekemisen perusteet 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Käännöstiede (suomi)
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kirjoitusprosessin vaiheet ja pystyy kehittämään itseään kirjoittajana. Hän osaa analysoida tekstilajien ja viestintätilanteiden ominaispiirteitä ja tuottaa tilanteeseen sopivaa tekstiä. Hän osaa myös muokata ja huoltaa sekä omia että muiden laatimia suomenkielisiä tekstejä.

Yleiskuvaus

Opintojaksossa perehdytään eri tekstilajien konventioihin ja tyyliin sekä harjoitellaan tekstien kirjoittamista ja muokkaamista. Opintojakson aikana harjoitellaan tekstien tekemistä kokonaisvaltaisena prosessina: kurssilla opiskellaan kirjoitusprosessin vaiheita, itsearviointia sekä palautteen antamista ja vastaanottamista. Tekstien laatimisen tueksi tutustutaan tekstintutkimuksen osa-alueisiin opintojakson aikana luettavan kirjallisuuden avulla.

 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Sirkku Latomaa, Vastaava opettaja
sirkku.latomaa[ät]tuni.fi
Hanna-Riikka Hodges, Vastaava opettaja
hanna-riikka.hodges[ät]tuni.fi

Opetus

2.9.2016 – 16.12.2016
Pienryhmäopetus
Ryhmä 1
Pe 9.9.2016 - 16.12.2016 viikoittain klo 10-12, B4118
Poikkeukset:
7.10.2016 , ei opetusta
11.11.2016 , ei opetusta
Ryhmä 2
Ti 13.9.2016 - 13.12.2016 viikoittain klo 10-12, B4118

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen, tehtävät ja portfolio.

Oppimateriaalit

Kurssin oppimateriaali täsmennetään ensimmäisellä tapaamiskerralla annettavassa kurssikuvauksessa.