x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
LTLYDIMK05 Monimediaiset interaktiiviset lähestymistavat kieltenopetuksessa 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yksikön yhteiset opinnot/LTL
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Kurssin suorittaneella opiskelijalla on tulevassa työelämässä välttämättömiä valmiuksia multimodaalisen ja interaktiivisen median käyttöön kielenopetuksessa sekä digitaalisen median kielipedagogisten sovellusten kriittiseen tarkasteluun. Lisäksi hänellä on alustavia ideoita mahdollisten aiheeseen liittyvien kandi- ja seminaaritöiden sekä gradujen aiheiksi.

Yleiskuvaus

Kurssi perehdyttää kielenopettajaksi opiskelevat mediamaailman viimeaikaisten muutosten kautta syntyneisiin internet-ilmiöihin, kuten sosiaalinen media, monimediainen teksti, monilukutaito sekä yhteisöllinen tiedonrakentaminen ja oppiminen. Näiden merkitystä ja vaikutusta käsitellään kielenopetuksen ja -oppimisen näkökulmasta.

Lisäksi syvennetään aihetta tutustumalla moniaistisen teknologian kielenoppimiselle tarjoamiin uudenlaisiin mahdollisuuksiin, jota havainnollistetaan esimerkiksi yliopistomme (monitieteisten) tutkimusprojektien tuotosten esittelyn kautta. Ensisijaisesti sovelletaan teoriaa käytäntöön, eli aiheeseen liittyvään perusteoriaan perehtymisen ohella kurssilla harjoitellaan, ideoidaan ja kehitetään yhteistoiminnallisesti monimediaisten interaktiivisten lähestymistapojen hyödyntämistä kielenopetuksessa.

Opetuskieli suomi (mahdollisia myös englanti, ruotsi ja saksa), kurssityö opiskeltavalla kielellä, mikäli kurssi halutaan integroida kielten tutkinto-ohjelmien opintoihin.

Opetus toteutetaan luentoina ja työpajoina.

Suoritustapa: Muutamia luentosidonnaisia osatehtäviä ja kurssityö.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Laura Pihkala-Posti, Vastaava opettaja
Laura.Pihkala-Posti[ät]uta.fi

Opetus

12.1.2017 – 27.4.2017
Luento-opetus
To 12.1.2017 - 27.4.2017 viikoittain klo 16-18, Pinni B4079

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Oppimateriaalit ovat opettajan kurssin aikana käyttöön antamia ja sen aikana yhdessä työstettäviä aineistoja.