x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
ESPFP0 Espanjan kielen lähtötasokoe ke 24.8.2016, klo 12-14, Pinni A Paavo Koli -sali
Implementation is also a part of open university teaching
Periods
Period I Period II Period III Period IV
Language of instruction
Spanish
Type or level of studies
Basic studies
Espanjan kieli/COMS
School of Language, Translation and Literary Studies

Learning outcomes

Koe on kahden tunnin mittainen eikä kokeessa saa käyttää esim. sanakirjaa. Espanjan kielen opintojen aloittamisen edellytyksenä on, että opiskelija hallitsee espanjan
peruskieliopin (verbien aikamuodot ja tapaluokista myös subjunktiivin osittaisen käytön)ja että hänellä on riittävän laaja sanavarasto pystyäkseen seuraamaan espanjankielistä opetusta. Niinpä tasokokeessa kiinnitetään erityistä huomiota sekä sanaston että peruskieliopin hallintaan.

General description

Lähtötasokokeessa mitataan opiskelijan kykyä ymmärtää kirjoitettua espanjan kieltä ja hänen omaa kirjallisen viestinnän taitoaan. Koe on yksikielinen ja se koostuu tekstin ymmärtämisosiosta, jota kommentoidaan espanjaksi, sanastoharjoituksista
(sananmuodostusta, semantiikkaa ja morfosyntaksia) sekä espanjan kielen tuottamista testaavista kirjoitustehtävistä.

Enrolment for University Studies

sähköpostitse:
fernandez.santisteban@uta.fi

Enrolment for Open University Studies

Haku opintokokonaisuuteen: espanjan kielen perusopinnot 25op
11.8.2016 alkaen

Teachers

Teaching

24-Aug-2016 – 24-Aug-2016
Exam 2 hours
Lähtötasokoe
Wed 24-Aug-2016 at 12-14, PINNI A Paavo Koli -sali

Evaluation

Pass/fail.