x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
FILA9 Yhteiskunnallinen luontosuhde marxismissa 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Filosofian tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Yleiskuvaus

Kurssilla tarkastelemme ympäristöfilosofista kysymystä ihmisten ja luonnon suhteesta Karl Marxin kapitalismianalyysin ja 1900-luvun marxilaisen teorian valossa. Marxin ja Engelsin teosten lisäksi tutkimme toisen internationaalin marxilaisten käsitystä luonnosta ja teknologiasta, Lukácsin ja länsimarxilaisten yhteiskuntaontologiaa, neuvostomarxismin teknologiautopismia, Frankfurtin koulukunnan sivilisaatiokritiikkiä, feministisen marxismin ympäristökäsityksiä sekä vuosituhannen vaihteen marxilaisten ajattelijoiden pyrkimyksiä ymmärtää globaaleja ympäristöongelmia, kuten ilmastonmuutosta. Kurssin jälkeen opiskelija tuntee marxilaisen ajattelun perinnettä sekä tunnistaa ja osaa pohtia ympäristöfilosofisia ja teknologian filosofian kysymyksiä.

Suoritustapa: kirjallisuuden lukeminen, aktiivinen osallistuminen keskusteluun, seminaarialustus ja essee.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen sähköpostilla 13.1.2016. mennessä (lauri.lahikainen@uta.fi & paula.rauhala@uta.fi)

Opettajat

Lauri Lahikainen, Vastaava opettaja
Lauri.Lahikainen[ät]uta.fi
Paula Rauhala, Vastaava opettaja
Paula.Rauhala[ät]uta.fi

Opetus

20.1.2016 – 25.5.2016
Seminaari 24 tuntia
Ke 20.1.2016 - 25.5.2016 viikoittain klo 12-14, Pinni B4141

Arviointi

Numerolla 1-5.