x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASA12 Kvalitatiivinen tutkimus kasvatustieteissä - Harjoitukset 4 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
– ymmärtää teorian, käsitteiden ja havaintojen roolin kvalitatiivisessa tutkimuksessa sekä kvalitatiivisen tutkimuksen erityispiirteet ja tavoitteena olevan tiedon luonteen
– hallitsee kvalitatiivisen tutkimuksen keskeiset tutkimusotteet ja niihin liittyvät aineiston hankinnan, analysoinnin ja tulkinnan periaatteet
– tuntee laadullisen aineiston hankintaan, analyysiin ja havaintojen tulkintaan liittyvät periaatteet.

Yleiskuvaus

Max. 16 opiskelijaa/ryhmä

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsussa viimeistään su 13.3.2016.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Jari Eskola, Opettaja
Jari.Eskola[ät]uta.fi

Opetus

15.4.2016 – 27.5.2016
Itsenäinen työskentely 78 tuntia
Etusija luokanopettajaopiskelijoilla (Toiviainen)
Harjoitukset 30 tuntia
Yleinen ryhmä (Eskola) IV periodi
Pe 15.4.2016 - 27.5.2016 viikoittain klo 12-16, Virta 529, Huom! Ryhmä EI KOKOONNU pe 6.5.2016
Etusija varhaiskasvatuksen opiskelijoilla RYHMÄ 1 (Eskola)
Ma 2.5.2016 - 23.5.2016 viikoittain klo 12-16, Virta 529
Ti 17.5.2016 - 24.5.2016 viikoittain klo 8-12, Virta 529, HUOM! Poistettu aiemmin ilmoitettu kokoontumiskerta 10.5.