x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS05.1 Moniammatilliset johtamisopinnot 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Muut opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selostaa sosiaali-ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän rakenteet ja toimintakäytännöt, lähijohtajan toimenkuvan ja vastuut sekä moniammatillisten tiimien toiminnan perusteet ja johtamiskäytännöt. Hän osaa arvioida lähijohtamisen merkitystä työntekijöiden hyvinvoinnin näkökulmasta ja vuorovaikutuksen ja viestinän merkitystä johtamisessa. Opiskelija osaa perustella johtajuuden jatkuvan kehittämisen tarpeellisuuden ja soveltaa oppimaansa lähiesimiehenä toimiessaan.

Yleiskuvaus

Moniammatilliset johtamisopinnot on tarkoitettu logopedian, psykologian, sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön opiskelijoille sekä hoitotieteen, terveystieteen ja kasvatuetieteiden opiskelijoille (7 opiskelijaa/ oppiaine).

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ajalla 9.11.-15.12.2015

Opettajat

Aino Ritala-Koskinen, Yhteyshenkilö
Aino.Ritala-Koskinen[ät]uta.fi
Liisa Häikiö, Yhteyshenkilö
Liisa.Haikio[ät]uta.fi

Opetus

7.3.2016 – 9.5.2016
Luento-opetus 18 tuntia
Ma 7.3.2016 - 11.4.2016 viikoittain klo 12-14, Pinni B3116
Poikkeukset:
28.3.2016 , ei opetusta
To 10.3.2016 - 7.4.2016 viikoittain klo 12-14, PinniA Paavo Koli -sali
Poikkeukset:
24.3.2016 , ei opetusta
Ma 9.5.2016 klo 9-16, Linna 5026
Pienryhmäopetus 21 tuntia
Monialaiset tutoriaaliryhmät
To 10.3.2016 - 17.3.2016 viikoittain klo 9.00-11.00, Ilm. myöhemmin
Ma 14.3.2016 - 21.3.2016 viikoittain klo 9.00-11.00, Ilm. myöhemmin
To 31.3.2016 - 7.4.2016 viikoittain klo 9.00-11.00, Ilm. myöhemmin
Ma 4.4.2016 - 11.4.2016 viikoittain klo 9.00-11.00, Ilm. myöhemmin
Seminaari 8 tuntia
Itsenäinen työskentely 162 tuntia
Ryhmätyöskentely 54 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Lopputyö, joka työstetään tutoriaaliryhmittäin, arvioidaan asteikolla 1-5.

Lisätiedot

Huom! Työskentelyn jakautuminen eri toteutusmuotoihin on suuntaa-antavasti arvioitu.