x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLVOA41/S28 Tutkimuskurssi: Poliittinen luottamus 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Valtio-oppi
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Osallistuttuaan projektiin opiskelijalla on kokonaiskuva tutkimusprojektin vaiheista: projektin aikatauluttamisesta, osituksesta, resursoinnista, suunnitteluvaiheesta ja kenttätyöstä. Opiskelija osaa tehdä relevantit kvantitatiiviset analyysit tutkimusaineistosta ja raportoida ne julkaistavassa muodossa.

Yleiskuvaus

Tutkimusprojektissa suunnitellaan ja toteutetaan kyselytutkimus yhteisesti valitulle kohderyhmälle poliittisen luottamuksen tematiikasta tai vaihtoehtoisesti hyödynnetään valmiita kyselytutkimusaineistoja. Tutkimuksesta kirjoitetaan lopuksi artikkelimuotoinen raportti. Kvantitatiivisten menetelmien perusteiden tunteminen (POLVOA12 tai vastaavat tiedot) on kurssille osallistumisen edellytys, mutta projektissa on monenlaisia työtehtäviä, joita jokainen voi tehdä omien vahvuuksiensa mukaan.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen sähköpostitse osoitteeseen elina.kestila-kekkonen@uta.fi. Kurssille otetaan 8-10 opintojen eri vaiheissa olevaa osallistujaa.

Opettajat

Elina Kestilä-Kekkonen, Vastaava opettaja
Elina.Kestila-Kekkonen[ät]uta.fi
Maria Bäck, Vastaava opettaja

Opetus

8.3.2016 – 26.4.2016
Seminaari 28 tuntia
Ti 8.3.2016 - 26.4.2016 viikoittain klo 10-14, Pinni A4060

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Kurssilla voi korvata joko opintojakson POLVOS28 Puolueet ja vaalit tai kaksi opintojaksoa moduulista POLVOA40 Poliittinen osallistuminen tai POLVOS30 Valtio-opin tutkimusmenetelmät.