x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASA12 Kvalitatiivinen tutkimus kasvatustieteissä - Verkkototeutus 4 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
– ymmärtää teorian, käsitteiden ja havaintojen roolin kvalitatiivisessa tutkimuksessa sekä kvalitatiivisen tutkimuksen erityispiirteet ja tavoitteena olevan tiedon luonteen
– hallitsee kvalitatiivisen tutkimuksen keskeiset tutkimusotteet ja niihin liittyvät aineiston hankinnan, analysoinnin ja tulkinnan periaatteet
– tuntee laadullisen aineiston hankintaan, analyysiin ja havaintojen tulkintaan liittyvät periaatteet.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Sirpa Mäkinen, Opettaja
sirpa.makinen[ät]tuni.fi

Opetus

15.2.2016 – 28.4.2016
Itsenäinen työskentely 78 tuntia
Harjoitukset 30 tuntia Verkossa

Lisätiedot

Yhteisopetusta tutkinto-opiskelijoille ja avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille, max. 20 opiskelijaa.

Huom! Aikataulutettua verkkotyöskentelyä. Osallistuminen edellyttää mahdollisuutta työskennellä verkossa viikoittain.