x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS09.5 Miten miehiä ja maskuliinisuuksia tutkitaan 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee kriittisen miestutkimuksen peruskysymykset ja ymmärtää maskuliinisuuksien historiallisia ja kulttuurisia sisältöjä. Opiskelija saa välineitä suhteuttaa kriittisen miestutkimuksen keskusteluja sukupuolentutkimuksen keskusteluihin ja ymmärtää, miten sukupuolta ja seksuaalisuutta voidaan tutkia.

Yleiskuvaus

Kurssin aikana opiskelija perehtyy maskuliinisuuksien tutkimuksen historiaan, käsitteisiin, nykykeskusteluihin sekä empiiriseen tutkimukseen.

Kurssi koostuu luennoista (20 t), osallistumisesta Tampereella järjestettävään valtakunnalliseen miestutkimusseminaariin 20.5. (4 t) ja itsenäisestä työskentelystä (luentokohtainen lukemisto + oppimispäiväkirja).

~ Huom! Kurssin luentoja ei tallenneta. Kurssin  suorittaminen edellyttää luennoille osallistumista. ~

LUENTOSARJAN OHJELMA

11.3. Hanna Ojala: Johdatus kurssiin ja luento Mies- ja maskuliinisuustutkimuksen oppihistoria

18.3. Tuija Koivunen: Miehet työelämässä

Pääsiäisloma (ei luentoa!)

1.4. Jiri Nieminen: Hegemonisesta maskuliinisuudesta inklusiiviseen maskuliinisuuteen. Kriittisen miestutkimuksen uusimmat teoriakeskustelut käytännössä

8.4. Marika Haataja: Miesten seksuaalisuus vallan ja vastarinnan spiraalissa

15.4. Petteri Eerola: Säröjä isyydessä

22.4. Ira Virtanen: Hiljaisuus haavoittuvaisuuden tukena? Supportiivinen viestintä miesten ystävyyssuhteissa

29.4. Ilkka Pietilä: Miehet ja terveys

6.5. Anni Ojajärvi: Otsikko ilmoitetaan myöhemmin

13.5. Hanna Ojala: Miehet, ikääntyminen ja vanhenemisen kulttuuriset mallit

20.5.

Klo 10-12 Pirjo Markkola: Mieheyden pitkä ja lyhyt historia

Klo 13-16 Miestutkimuspäivien työryhmät

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Hanna Ojala, Vastaava opettaja
Hanna.L.Ojala[ät]uta.fi

Opetus

11.3.2016 – 20.5.2016
Luento-opetus
Pe 11.3.2016 - 13.5.2016 viikoittain klo 10-12, Linna 5026
Pe 20.5.2016 klo 10-12, Väinö Linna
Seminaari
Pe 20.5.2016 klo 13-16, Useita paikkoja, ilmoitetaan myöhemmin
Itsenäinen työskentely

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Huom! Kurssin luentoja ei tallenneta. Kurssin  suorittaminen edellyttää luennoille osallistumista.