x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERVAL7 Terveyttä viestinnästä- viestintää terveydestä 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Kansanterveystieteen maisteriopinnot
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Koulutuksen suoritettuaan osallistuja:
• tuntee terveysviestinnän lähtökohdat, keskeiset tutkimuskohteet ja keskeiset käsitteet
• tuntee terveysviestinnän toimintakenttää ja tietolähteitä
• ymmärtää viestinnän merkityksen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä erilaisissa vuorovaikutussuhteissa (esim. asiakkaan kohtaaminen, mediayhteistyö, kriisiviestintä)
• osaa analysoida ja arvioida terveysviestinnän soveltamismahdollisuuksia erilaisissa toimintaympäristöissä
• osaa toteuttaa ja kehittää terveysviestintää tarkoituksenmukaisesti eri kohderyhmille (yksilö, ryhmä, organisaatio)

Yleiskuvaus

Keskeiset lähiopetusteemat:

• Terveysviestintä käsitteenä ja tutkimusalueena, terveyskampanjat ja terveyden edistäminen, riski ja epävarmuus: kuka on asiantuntija, kenen sanaan voi luottaa.
• Terveys ja media, sosiaalinen media, kriisiviestintä, lainsäädäntö.
• Vuorovaikutus ja terveys, sosiaalinen tuki, moniammatilliset tiimit- ja ryhmät.
• Viestintä terveydenhuollon ja terveyden edistämisen organisaatioissa, asiakas- ja sidosryhmäviestintä, viestintäsuunnitelmat.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Osallistujamäärä on rajattu (HES 8 opiskelijaa: 4 hoitotiede ja 4 kansanterveystiede)

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Heli Parviainen, Vastaava opettaja
Heli.Parviainen[ät]uta.fi
Anni Ojajärvi, Opettaja
Anni.Ojajarvi[ät]uta.fi
Katja Joronen, Opettaja
Katja.Joronen[ät]uta.fi

Opetus

10.3.2016 – 29.4.2016
Luento-opetus
Lähiopetusjakso 1:
To 10.3.2016, Keskustakampus, opetuksen paikka ja kellonajat vahvistetaan myöhemmin
Pe 11.3.2016, Keskustakampus, opetuksen paikka ja kellonajat vahvistetaan myöhemmin
Orientaatiotehtävä tammi-helmikuussa 2016, suoritus etätyöskentelynä.
Lähiopetusjakso 2:
To 28.4.2016, Arvo A210-211, opetuksen paikka ja kellonajat vahvistetaan myöhemmin
Pe 29.4.2016, Arvo A210-211, opetuksen paikka ja kellonajat vahvistetaan myöhemmin