x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS6.4.3 Tasa-arvon edistäminen työnä 3–5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sukupuolten ja seksuaalisen tasa-arvon historiaa ja muutossuuntia. Opiskelijalla on valmiuksia toimia asiantuntijana tasa-arvokysymyksissä.

Yleiskuvaus

Kurssin järjestävät sukupuolentutkimuksen verkosto Hilma ja Helsingin yliopiston sukupuolentutkimuksen oppiaine. Kurssin opettaja/suunnittelijatiimiin kuuluvat Nina Järviö, Hanna Etholen, Anni Rintala ja Aino-Maija Hiltunen

Kurssi yhdistää sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen liittyvän käytännön työn ja tutkimuksen näkökulmia. Kurssilla selviää muun muassa se, mitä tasa-arvopolitiikka, tasa-arvolaki, hallituksen tasa-arvo-ohjelma ja selonteko naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta pitävät sisällään sekä mitä sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen, suvaus ja tasa-arvosuunnitelma käytännössä tarkoittavat. Kurssilla parannetaan oman osaamisen ja työelämävahvuuksien tunnistamista ja pohditaan, miten sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen voi tulla työksi.

Aikataulu:

20.8.-2.9 haku kurssille

7.9. ilmoitetaan opiskelijoille, ketkä päässeet kurssille ja ketkä ovat varasijalla. Opiskelijoilla on viikkoa aikaa ottavatko paikan vastaan ilmaantumalla Moodleen ja esittäytymällä

21.9. etuverkko alkaa

8.-9.10. lähitapaaminen Helsingissä

12.10.-20.11. jälkiverkko, palaute ja arviointi.

Lähitapaamisen aikana vieraillaan STM:n Tasa-arvo-yksikössä (Tasy) ja kuullaan eri alojen asiantuntijoiden kokemuksia työstään tasa-arvon parissa. Lähitapaamiseen osallistuminen on erittäin toivottavaa. Pyrimme järjestämään ei-helsinkiläisille myös edullista majoitusta. Mikäli osallistut vain verkko-osioon tehtävineen, kurssin opintopistemäärä on 3 op.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Haku kurssille 20.8.-2.9.2015 e-lomakkeella

Opettajat

Nina Järviö, Hanna Etholen, Anni Rintala ja Aino-Maija Hiltunen (Helsingin yliopisto), Vastaava opettaja

Opetus

21.9.2015 – 20.11.2015

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Kurssi on tarkoitettu ensi sijaisesti sukupuolentutkimuksen maisteriohjelmassa opiskeleville ja perustutkintovaiheen sivuaineopiskelijoille. Kurssille voivat hakea Helsingin, Itä-Suomen, Lapin, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistojen sekä Åbo Akademin opiskelijat.

Huom! Mikäli pääset kurssille, ole välittömästi yhteydessä Hilma-yhdyshenkilöön Hanna Ojalaan (Hanna.L.Ojala@uta.fi) ja sovi kurssin korvaavuudesta.