x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASP5 Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena, IV-periodissa järjestettävä verkkototeutus 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tiedostaa kasvatustieteellisen tutkimuksen metodologiset lähtökohdat ja keskeiset tutkimusmenetelmät, tieteellisen tutkimusprosessin vaiheet ja kasvatustieteiden tyypillisimmät tutkimuskohteet
- osaa hakea tutkimustietoa ja arvioida sitä kriittisesti
- tunnistaa tutkimusprosessin eri vaiheisiin sisältyviä eettisiä kysymyksiä ja tietää tieteellisen lukemisen, kirjoittamisen ja argumentoinnin perusteet

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Elokas-, luokanopettaja- ja varhaiskasvatuksen opiskelijat ilmoittautuvat verkkototeutukseen (ryhmä 5) NettiOpsussa 14.2.2016 mennessä.

Opintojakson valinnaisina opintoina suorittavat ilmoittautuvat verkkototeutukseen (ryhmä 6) NettiOpsussa 14.2.2016 mennessä.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Jorma Vainionpää, päämentor, tutkinto-opiskelijat, Vastaava opettaja
Jorma Vainionpää, Vastaava opettaja
Lisäksi mentorit, Muu henkilö

Opetus

7.3.2016 – 30.4.2016
Pienryhmäopetus 20 tuntia Verkossa
Ryhmä 5, verkko-opiskelu elokas-, luokanopettaja- ja varhaiskasvatuksen opiskelijoille
Ma 7.3.2016, verkkototeutus päättyy luokanop.opiskelijoilla 11.5.2016 ja muilla 30.4.2016
Ryhmä 6, verkko-opiskelu opintojakson valinnaisina opintoina suorittaville
Ma 7.3.2016, verkkototeutus päättyy 30.4.2016
Luento-opetus 12 tuntia Verkossa
Kirjatentti 45 tuntia Verkossa
Itsenäinen työskentely 58 tuntia Verkossa

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätiedot

KASP5 -jakso järjestetään lukuvuonna 2015-16 verkkototeutuksena. Jakson toteutus sisältää moodlealustalla esitettäviä luentoja ja niihin pohjautuvia tehtäviä sekä sähköisen kirjatentin suorittamisen.

Seuraavat KASP5 -jakson verkkototeutukset järjestetään lukuvuonna 2016-17.

Kasvatustieteiden yksikön verkkosivuilla on yleisiä ohjeita perusopintojen suorittamiseen (mm. ohje moodleen kirjautumista varten!).