x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASP5 Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena, III-periodissa järjestettävä verkkototeutus 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tiedostaa kasvatustieteellisen tutkimuksen metodologiset lähtökohdat ja keskeiset tutkimusmenetelmät, tieteellisen tutkimusprosessin vaiheet ja kasvatustieteiden tyypillisimmät tutkimuskohteet
- osaa hakea tutkimustietoa ja arvioida sitä kriittisesti
- tunnistaa tutkimusprosessin eri vaiheisiin sisältyviä eettisiä kysymyksiä ja tietää tieteellisen lukemisen, kirjoittamisen ja argumentoinnin perusteet

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Elokas-, luokanopettaja- ja varhaiskasvatuksen opiskelijat ilmoittautuvat verkkototeutukseen (ryhmä 3) NettiOpsussa 13.12.2015 mennessä.

Opintojakson valinnaisina opintoina suorittavat ilmoittautuvat verkkototeutukseen (ryhmä 4) NettiOpsussa 13.12.2015 mennessä.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Jorma Vainionpää, päämentor, tutkinto-opiskelijat, Vastaava opettaja
Elina Fonsén, päämentor, jakson valinnaisina opintoina suorittavat, Vastaava opettaja
Jorma Vainionpää, Vastaava opettaja
Elina Fonsen, Opettaja
Elina.Fonsen[ät]uta.fi
Lisäksi mentorit, Muu henkilö

Opetus

11.1.2016 – 5.3.2016
Pienryhmäopetus 20 tuntia Verkossa
Ryhmä 3, Verkko-opiskelu elokas-, luokanopettaja- ja varhaiskasvatuksen opiskelijoille
Ma 11.1.2016, verkkototeutus päättyy 28.2.2016, 16
Ryhmä 4, verkko-opiskelu opintojakson valinnaisina opintoina suorittaville
Ma 11.1.2016, verkkototeutus päättyy 28.2.2016
Luento-opetus 12 tuntia Verkossa
Kirjatentti 45 tuntia Verkossa
Itsenäinen työskentely 58 tuntia Verkossa

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätiedot

KASP5 -jakso järjestetään lukuvuonna 2015-16 verkkototeutuksena. Jakson toteutus sisältää moodlealustalla esitettäviä luentoja ja niihin pohjautuvia tehtäviä sekä sähköisen kirjatentin suorittamisen.

Kasvatustieteiden yksikön verkkosivuilla on yleisiä ohjeita perusopintojen suorittamiseen.