x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALTTS11 TUTU1 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää tulevaisuustiedon luonteen ja sen miten tulevaisuudesta saadaan tietoa. Opiskelija tunnistaa ja osaa nimetä tiedonalan keskeiset toimijat, tulevaisuu-dentutkimuksen keskeiset kansalliset ja kansainväliset yhteisöt sekä hyödyntää niiden tuottamaan materiaalia tulevaisuustyöskentelyssä. Suoritettuaan harjoitustyön hyväksytysti opiskelija osaa soveltaa skenaarioajattelua ja tulevaisuustaulukkomenetelmää tulevaisuuden vaihtoehtojen hahmottamisessa ja pystyy arvioimaan kehitystrende-jä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Jari Kolehmainen, Vastaava opettaja
Jari.Kolehmainen[ät]uta.fi

Opetus

10.9.2015 – 22.10.2015
Luento-opetus 21 tuntia
To 10.9.2015 - 22.10.2015 viikoittain klo 12.15-15.00, TTY (Hervanta) Festia FC 112
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset