x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLVOA41/A42 Musiikki ja politiikka 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Valtio-oppi
Johtamiskorkeakoulu

Yleiskuvaus

Poliittisen vaikuttamisen näkökulmasta katsottuna voidaan todeta, että musiikilla on läpi historian ollut suuri rooli yhteiskunnallisena vaikuttajana ja valistajana. Musiikin avulla on muun muassa ennen lukutaidon kehittymistä laulettu perimätietoa eteenpäin ja musiikilla on kautta aikain pönkitetty poliittisia aatteita ja regiimejä. Musiikin muotoon on myös verhottu poliittisia kannanottoja, jotka ovat olleet julkisesti kiellettyjä, ja näin musiikki on usein ollut tärkeä väline itsensä sorretuksi kokeneiden kansojen itsetunnon kohottamisessa.

Populaarimusiikki on ollut merkittävässä roolissa länsimaisissa yhteiskunnissa aina 1950-luvulta lähtien. Yksi populaarimusiikin selkeistä piirteistä on sen identifioituminen tiettyyn esittäjään tai tekijään. Tämän identifioitumisen kautta suositut artistit ovat nousseet merkittäviksi julkisuuden henkilöiksi, joista osa on käyttänyt mainettaan myös poliittiseen toimintaan.

Kurssin tarkoituksena on luentojen ja seminaarien kautta tutustua musiikin ja politiikan suhteeseen monelta eri suunnalta; musiikin ja sen esittäjien poliittista vaikuttavuutta tarkastellaan sekä historiallisessa kontekstissa että nykypäivän länsimaisessa kulttuurissa. Opiskelija omaa kurssin suoritettuaan laajat tiedot useista vaihtoehtoisen poliittisen toiminnan muodoista ja keinoista. Opiskelija kykenee myös tarkastelemaan populaarimusiikkia ja siihen liittyvää julkisuutta poliittisen toiminnan kautta. Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelijalla on kattava tuntemus erilaisista musiikin poliittisista käyttötavoista.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssin seminaariosioon tulee ilmoittautua etukäteen sähköpostilla opettajalle 11.1.2016 mennessä seminaariosion rajatusta osallistujamäärästä (20 opiskelijaa) johtuen. Etusijalla ilmoittautumisissa ovat valtio-opin ja politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelmien opiskelijat. Seminaariosion osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä ja jos paikkoja riittää, mukaan pääsevät myös muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijat.

Luento-osioon ei ole erillistä ilmoittautumista, mutta kurssille osallistumiseksi opiskelijoilta edellytetään aikaisempina opintoina POLPOP02 Valtio-opin johdantokurssi.

Opettajat

Aki Luoto, Vastaava opettaja
Aki.Luoto[ät]uta.fi

Opetus

18.1.2016 – 25.2.2016
Luento-opetus 12 tuntia
Ma 18.1.2016 - 22.2.2016 viikoittain klo 14-16, Linna K113
Seminaari 18 tuntia
To 21.1.2016 - 25.2.2016 viikoittain klo 14-17, Linna K110
Poikkeukset:
11.2.2016 klo 14 –17 , Päätalo D13

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Kurssin ensisijainen suoritustapa on osallistuminen luennoille ja seminaariosioon sekä opiskelijan kirjoittama essee (joko ennalta annetusta tai itse valitusta ja hyväksytetystä aiheesta). 

Seminaareissa syvennytään viikon luennon aiheisiin käytännön esimerkkien kautta.

 

Koska seminaariosio on tarkoitettu ensisijaisesti pääaineopiskelijoille, on kurssi mahdollista suorittaa myös luento-osuuteen ja annettuun lisämateriaaliin perustuvalla oppimispäiväkirjalla (3op). Oppimispäiväkirjan lisäksi opiskelija joko tenttii kurssiin liittyvästä opintojaksosta yhden teoksen (2op) tai kirjoittaa kurssiin liittyvän esseen (2op) ennalta annetusta tai itse valitusta ja hyväksytetystä aiheesta.