x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
YKYYHT1 Yhteiskunnan tutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä - Tiedonhankinnan perusteet 1 op
Paikkakuntatiedot
Pori
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Muut opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiset opinnot/YKY
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on peruskäsitys yhteiskuntaa ja kulttuuria koskevan tutkimuksen suhteesta yhteiskuntaan, sen eri toimijoihin ja instituutioihin. Opiskelija ymmärtää esimerkkien avulla, miten eri ihmistieteiden alat jäsentävät nykymaailmaa, miten ne asettavat sitä koskevia kysymyksiä ja miten tutkimuksen tuottama tieto ja näkemykset syntyvät vastauksena näihin kysymyksiin. Hän osaa alustavasti suhteuttaa ajankohtaista yhteiskuntakeskustelua tutkimustietoon, osaa erottaa tutkimuksen tiedonintressejä muiden toimijoiden näkökulmista ja oppii suhteuttamaan omaa ymmärrystään tutkimuksen tapaan käsitteellistää ajankohtaisia kysymyksiä.

Opiskelija osaa etsiä opinnoissa tarvittavia kirjoja sekä tietyn aihepiirin painettuja ja elektronisia aineistoja (e-lehdet, e-kirjat) erilaisia tietokantapalveluita hyödyntäen. Opiskelija ymmärtää lähdekritiikin tärkeyden ja tietää tieteellisen viittauskäytännön periaatteet.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Tiedonhankinnan perusteisiin s-postilla osoitteisiin pori@uta.fi JA Teppo.Hjelt@tut.fi viimeistään torstaina 3.9.2015

Opettajat

Teppo Hjelt, Vastaava opettaja
Teppo.Hjelt[ät]tut.fi

Opetus

7.9.2015 – 28.9.2015
Luento-opetus 1 tuntia
Ma 7.9.2015 klo 10-11, luokka 107
Harjoitukset 6 tuntia
Ma 14.9.2015 - 28.9.2015 viikoittain klo 10-12, luokka 107

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätiedot

7 tuntia lähiopetusta ja verkko-opiskelua.

LISÄKSI HUOM! HUOM!
Uusille opiskelijoille, jotka eivät suorita YKYY1 jaksoa, KIRJASTOINFO torstaina 10.9.2015 klo 12-13 luokka 107