x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
JOVA17 Visuaalisen journalismin perusteet (avoin yliopisto) 5 op
Vain avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Tiedotusoppi
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija hallitsee uutiskuvaamisen perusteet ja on saanut tuntumaa toimitusympäristön sisäiseen yhteistyöhön. Hän on syventänyt digitaalisen valokuvauksen ja kuvatuotannon taitojaan, tuntee uutiskuvan lajityypit, historiaa ja eettistä normistoa ja osaa soveltaa niitä kuvajournalistin työssä.

Lisäksi opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää visuaalisen journalismin ilmaisulliset mahdollisuudet ja osaa kiinnittää niihin huomiota omassa työskentelyssään.

Yleiskuvaus

Kurssilla opitaan visuaalisuuteen liittyvää teoriapohjaa, historiaa, ammattikäytänteitä ja -etiikkaa.

Luennot koostuvat kahdesta osasta: Kuvajournalismin historia ja tulevaisuus -luentosarjasta syksyllä ja varsinaiset visuaalisen journalismin luennot keväällä.

Opettajat

Anssi Männistö, Vastaava opettaja
anssi.mannisto[ät]tuni.fi
Reetta Tervakangas, Opettaja

Opetus

1.9.2015 – 2.5.2016
Luento-opetus
Männistön luennot
Ti 1.9.2015 klo 16-19, Päät ls. A3
To 10.9.2015 - 8.10.2015 viikoittain klo 16-19, Päät ls. A3
To 29.10.2015 klo 16-18, Media-aukio, Tentti/ posterinäyttely (tentti ls. A3)
Tervakankaan luennot
Ma 7.3.2016 - 2.5.2016 viikoittain klo 15-17, PINNI B1097, 2.5. luento poikkeukselliseti PINNI B1100, HUOM! Ei luentoa 28.3.2016

Lisätiedot

Kuvajournalismin historia ja tulevaisuus -luentojen aiheet:
1) Kuvausteknologioiden ja -metodien muutos
2) Kuva lehdessä
3) Sodan ja kriisien kuva
4) Valokuva vaikuttajana ja kuvan etiikka
5) Valokuvan kaupungit ja katuvalokuvaus
6) Kuvajournalismin tulevaisuus