x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
LTLY213 Johdatus autoetnografiaan 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yksikön yhteiset opinnot/LTL
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää, miten tutkijan henkilökohtaista kokemusta voidaan käyttää etnografisessa tutkimuksessa ja millaisia teoreettisia ja metodologisia perusteluja ja rajoituksia autoetnografiaan liittyy. Lisäksi hän hahmottaa, millaisia tekstilajeja autoetnografisessa tutkimuksessa tuotetaan ja hyödynnetään (esim. kenttäpäiväkirja, luova kirjoittaminen), ja ymmärtää niiden analysoinnin ja tulkinnan perusperiaatteita.

Yleiskuvaus

Autoetnografiaan perehtyvä metodikurssi on tarkoitettu ensisijaisesti maisteriopintojen loppuvaiheen opiskelijoille mutta myös jatko-opiskelijat voivat osallistua sille. Kurssi on avoin opiskelijoille kaikista LTL:n tutkinto-ohjelmista.

Kurssilla tarkastellaan autoetnografian perusperiaatteita ja sen suhdetta etnografiaan sekä harjoitellaan autoetnografiseen tutkimukseen kuuluvia perustaitoja, kuten itsereflektiota ja sen yhdistämistä kulttuuriseen analyysiin. Kurssi koostuu luennoista, lukupiiristä sekä kirjoitus- ja kenttätyöharjoituksista.

Kurssille otetaan korkeintaan 10 opiskelijaa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Sari Hokkanen, Vastaava opettaja
Sari.Hokkanen[ät]uta.fi

Opetus

21.9.2015 – 9.11.2015
Pienryhmäopetus
Ma 21.9.2015 klo 14-16, Päätalo C2
Ma 28.9.2015 klo 12-16, Päätalo C2
Ma 12.10.2015 klo 12-16, Päätalo C2
Ma 2.11.2015 klo 12-16, Päätalo C2
Ma 9.11.2015 klo 14-16, Päätalo C2