x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TRSU02 Kielitieto käytössä II (opetussuunnitelman 2012-2015 mukainen) 3 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Käännöstiede (suomi)
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee suomen kielen äänne-, muoto- ja lauserakenteen sekä kielenhuollon normit. Hän osaa analysoida kielen käyttöä eri tilanteissa ja vertailla suomea muihin kieliin.

Yleiskuvaus

Opintojaksossa käsitellään suomen kielen rakenteiden merkityksiä ja käyttöä sekä kielenhuollon normien soveltamista erityyppisiin teksteihin. Lisäksi tarkastellaan rakenteiden yhteyttä tekstilajeihin ja sävyihin sekä pohditaan vieraiden kielten vaikutteita ja niiden merkitystä kirjoitetussa kielessä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Sirkku Latomaa, Vastaava opettaja
sirkku.latomaa[ät]tuni.fi

Opetus

18.1.2016 – 14.3.2016
Luento-opetus 6 tuntia
Luennot
Ma 18.1.2016 - 14.3.2016 kuukausittain klo 16.00-17.30, B3108
Itsenäinen työskentely 20 tuntia Verkossa

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Alho & Kauppinen 2009: Käyttökielioppi; oheismateriaalia (Moodlessa)

Lisätiedot

Kurssi on opetussuunnitelman 2012-2015 mukainen, ja se toteutetaan monimuoto-opetuksena. Kurssilla on kolme tapaamiskertaa (18.1., 15.2., 14.3.), ja väliaikoina työskennellään Moodle-alustalla.

Kurssi on tentittävissä yleisinä tenttipäivinä (18.2., 14.4.) ja sähköisesti koko lukukauden ajan (31.7. asti).