x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS06.2 Monikulttuurisuus 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee kulttuurin, monikulttuurisuuden, etnisyyden ja ’rodun’ sosiaalitieteellisen käsitteellistämisen tapoja. Hän tunnistaa erilaisia tapoja käyttää kulttuuria, etnisyyttä ja ’rotua’ yhteiskunnallisessa keskustelussa. Opiskelija osaa analysoida käsitteiden käyttöä kriittisesti, ja soveltaa niitä erilaisten sosiaalisten ja kulttuuristen kontekstien analysointiin ja esittää mielekkäitä tutkimuskysymyksiä.

Yleiskuvaus

Opiskelija tutustuu etnisyyden, 'rodun' ja rasismin sekä kulttuurin ja monikulttuurisuuden käsitteellistämiseen ja käsitteellistämisen perinteisiin. Aihetta tarkastellaan sekä teoreettisesti että empiiristen esimerkkien valossa. Kurssi rakentuu sekä johdantoluennoista että kirjalliseen materiaaliin perehtymisestä ja seminaarityöskentelystä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Arvi Pihlman, Vastaava opettaja
arvi.pihlman[ät]tuni.fi

Opetus

5.10.2015 – 7.12.2015
Luento-opetus
Luennot ja seminaari
Ma 5.10.2015 - 7.12.2015 viikoittain klo 10-12, Linna 5014
Seminaari

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

opettajan ilmoittama oheislukemisto