x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS10.2 Tiede ja teknologia yhteiskunnassa 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu tiedonsosiologian, tieteentutkimuksen ja teknologian yhteiskunnallisen tutkimuksen keskeisiin suuntauksiin, menetelmiin ja käsitteisiin. Kurssin käytyään opiskelija hahmottaa tieteen tutkimuskohteena ja tutkittavana ilmiönä muiden yhteiskunnallisten ilmiöiden joukossa. Hän ymmärtää, miten tieto, tiede ja teknologia rakentuvat yhteiskunnallisissa ja kulttuurisissa konteksteissa sekä muovaavat toimintaympäristöjä ja arkisia käytäntöjä.

Yleiskuvaus

Luennot 14-16, Linna 5026

19.10. Reetta Muhonen: Johdatus luentosarjaan: Tiede ja teknologia yhteiskunnassa

26.10. Oili-Helena Ylijoki: Tiede kulttuurina ja käytäntöinä

2.11. Erkki Kaukonen: Tutkimusjärjestelmän ja tiedepolitiikan kehitys

9.11. Virve Peteri: Teknologia yhteiskunnan muokkaamana ja muokkaajana

16.11. Pia Vuolanto: Tieteen rajanvetokysymykset

23.11. Pia Vuolanto: Feministisen tieteentutkimuksen perusteet

30.11. Mika Kautonen ja Mika Raunio: Innovaatiojärjestelmien tutkimus ja innovaatiopolitiikka

7.12. Reetta Muhonen: Tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Reetta Muhonen, Vastaava opettaja
Reetta.Muhonen[ät]uta.fi

Opetus

19.10.2015 – 7.12.2015
Luento-opetus

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

- aktiivinen osallistuminen luennoille

- oppimispäiväkirja (ohjeistetaan myöh.)

Oppimateriaalit

- erikseen jaettava oheiskirjallisuus