x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS09.6 Sukupuoli, ruumiillisuus ja seksuaalisuus työssä 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa, miten sukupuoli, ruumiillisuus ja seksuaalisuus järjestävät työtä, työelämää ja työntekijyyttä. Opiskelija tuntee keskeisiä feministisiä teoreettisia näkökulmia työelämän, organisaatioiden ja yrittäjyyden tutkimuksessa. Hän oppii vertailemaan ja arvioimaan erilaisten sukupuolta, ruumiillisuutta ja seksuaalisuutta koskevien näkökulmien käyttömahdollisuuksia tutkimuksessa.

Yleiskuvaus

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka kandidaatti- tai maisteriopinnoissaan aikovat keskittyä feministiseen työelämäntutkimukseen. Kurssilla perehdytään lukemistojen, luentojen, keskustelujen ja tehtävien avulla tapoihin, joilla sukupuoli, ruumiillisuus ja seksuaalisuus muokkaavat työtä ja työntekijää.

Jokaista kurssikertaa varten opiskelija lukee perusteellisesti kaksi artikkelia, joista hän laatii etukäteen kaksi kysymystä kaksi päivää ennen kutakin kurssikertaa (siis tiistaisin). Artikkelit käsittelevät muun muassa emotionaalista työtä, esteettistä työtä, affekteja työssä, sukupuolistuneita ja seksualisoituneita työnteon vaatimuksia, nykytyön ruumiillisuutta, talouden sukupuolittuneisuutta, suhdetta kiintiöihin, yrittäjyyttä sekä työn ja muun arkielämän sovittamista yhteen.

Kurssikerrat rakentuvat opiskelijoiden kysymyksille ja opettajien pienoisluennoille. Lisäksi opiskelijat kirjoittavat empiiristä aineistoa sisältävän harjoitustyön, jonka tarkan aiheen kukin opiskelija valitsee kurssin kuluessa mielenkiintonsa mukaan. Harjoitustyö jätetään opettajille 20.1.2016 mennessä.

Kurssille otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä 20 opiskelijaa. Kurssi edellyttää aktiivista työskentelyä. Lisäksi ryhmän ensimmäiseen tapaamiseen on osallistuttava. Jos ei tuolloin ole paikalla, siirretään opintopaikka jonossa seuraavana olevalle opiskelijalle.

Opettajat: Päivi Korvajärvi ja Hanna-Mari Ikonen

 

Kokoontumiskerrat:

22.10. Kurssin tavoitteet ja käytännöt. Käsitteellisiä kehystyksiä. Luento Päivi Korvajärvi & Hanna-Mari Ikonen.

29.10.: Sukupuolikiintiöt työssä

 • Tienari, Janne, Holgersson, Charlotte, Meriläinen, Susan & Höök, Pia (2009): Gender, Management and Market Discourse: The Case of Gender Quotas in the Swedish and Finnish Media. Gender, Work & Organization 16:4, 501–521.
 • Korvajärvi, Päivi (2012): Individual Competence and Official Support: Women on Company Boards in Finland. Teoksessa Fagan, Colette, Maria C. Gonzalez Menendez & Silvia Gomez Anson (toim.) Women on Corporate Boards and in Top Management. Palgrave Macmillan, Basingstoke, 109-127.

5.11.: Työ, perhe ja parisuhde

 • Brewis, Joanna (2011): New Intimacy, New Motherhood, Same Old Work? Teoksessa Knights, David, Patricia Yancey-Martin & Emma L. Jeanes (toim.) Handbook of Gender, Work, and Organization. Wiley-Blackwell, Chichester, 147–162.
 • Lammi-Taskula, Johanna & Salmi, Minna (2013): Perhevapaat ja sukupuolten tasa-arvo. Teoksessa Marjut Pietiläinen (Toim.): Työ, talous ja tasa-arvo. Tilastokeskus, Helsinki, 187–194.

12.11.: Emotionaalinen ja esteettinen työ

 • Cohen, Rachel L. (2010): When It Pays to Be Friendly: Employment Relationships and Emotional Labour in Hairstyling. The Sociological Review 58:2, 197–218.
 • Witz, Anne, Warhurst, Chris & Nickson, Dennis (2003): The Labour of Aesthetics and the Aesthetics of Organization. Organization 10:1, 33–54.

19.11.: Sukupuolistuneet ja seksualisoituneet vaatimukset työssä:

 • Brunner Laura K. & Dever, Maryanne (2014): Work, Bodies and Boundaries: Talking Sexual Harassment in the New Economy. Gender, Work & Organization 21:5, 459–471.
 • Kang, Miliann (2013): ‘What Does a manicure Have to Do With Sex?’: Racialized Sexualization of Body Labour in Routine Beauty Services. Teoksessa Wolkowitz, Carol, Rachel Lara Cohen, Teela Sanders & Kate Hardy (toim.) Body/Sex/Work. Palgrave Macmillan, New York, 160–174.

26.11.: Nykytyön sukupuolistunut ja seksualisoitunut ruumiillisuus

 • Meriläinen Susan, Tienari Janne & Valtonen Anu (2015): Headhunters and the ’Ideal’ Executive Body. Organization 22:1, 3–22.
 • Twigg Julia, Wolkowitz, Carol, Cohen, Rachel Lara and Nettleton, Sarah (2011): Conceptualising Body Work in Health and Social Care. Sociology of Health and Illness 33:2, 171­–188.

 

3.12.: Yrittäjämäinen sukupuoli

 • Bruni, Attila, Gherardi, Silvia & Poggio, Barbara (2004): Doing Gender, Doing Entrepreneurship: An Ethnographic Account of Intertwined Practices. Gender, Work and Organization 11:4, 406–429.
 • Brandth, Berit & Haugen, Marit S. (2014): Embodying the Rural Idyll in Farm Tourist Hosting. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism 14:2, 101–115.

10.12.: Ruumiillistunut ja sukupuolistunut talous

 • Adkins, Lisa (2012): Out of Work or Out of Time? Rethinking Labor after the Financial Crisis. South Atlantic Quarterly 111:4, 621–641.
 • Adkins, Lisa (2015) What Can Money Do? Feminist Theory in Austere Times. Feminist Review 109, 31–48.
 • dead-line opiskelijoiden harjoitustöiden ideapaperien palautukselle

17.12.: Kertausta ja ideapapereiden käsittely

 • Julkunen, Raija (2010): Tasa-arvo – sitkeän idean ja sukupuolijärjestelmän välissä. Teoksessa Raija Julkunen: Sukupuolen järjestykset ja tasa-arvon paradoksit. Vastapaino, Tampere, 257-286.
 • Palaute ideapapereista

Harjoitustöiden aikataulu:

- 10.12. harjoitustöiden ideapapereiden palautus (1-2 liuskaa)

- 17.12. ideapapereiden käsittely

- 20.1.2016 dead-line harjoitustöille, noin 10 sivua.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä 20 opiskelijaa. Kurssi edellyttää aktiivista työskentelyä. Lisäksi ryhmän ensimmäiseen tapaamiseen on osallistuttava. Jos ei tuolloin ole paikalla, siirretään opintopaikka jonossa seuraavana olevalle opiskelijalle.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Päivi Korvajärvi, Vastaava opettaja
Paivi.Korvajarvi[ät]uta.fi
Hanna-Mari Ikonen, Opettaja
Hanna-Mari.Ikonen[ät]uta.fi

Opetus

22.10.2015 – 17.12.2015
Luento-opetus
Luennot ja seminaari
To 22.10.2015 - 17.12.2015 viikoittain klo 10-12, Linna 5014

Arviointi

Numerolla 1-5.