x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS04.2 Perheen säröt 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa eritellä ja arvioida lapsuutta, perhettä ja elämäkulun eri vaiheita käsittelevän tutkimuksen käsitteellisiä pohdintoja, tutkimustraditioiden erityispiirteitä ja teoreettisia lähtökohtia. Hän ymmärtää erilaisten tutkimuksellisten lähestymistapojen vahvuuksia ja osaa jäsentää ne osaksi laajempaa tieteellistä keskustelua.

Yleiskuvaus

Perheen säröt luentokurssi tarkastelee perhettä ja perheiden arkea kipupisteiden ja säröjen näkökulmista. Kurssi tuottaa tietoa perheiden elämäntilanteiden moninaisuudesta ja siitä, kuinka erilaisten kriisien, muutosten ja haasteiden keskellä perhettä ja sen tehtäviä reflektoidaan ja uudelleenmuotoillaan. Kurssilla arvioidaan moniarvoisesti myös yhteiskunnallisten palvelujärjestelmien ja kolmannen sektorin toimijoiden roolia perheenjäsenten tukemisessa ja pohditaan muuttuvien toimintaympäristöjen perhe-elämälle tuottamia haasteita.   Kurssilla tarkastellaan päihteiden asemaa perheessä, lasten maahanmuuttajuutta ilman perhettä, äitien vertaistukea haastavissa elämäntilanteissa, avioeroisyyttä, median perheenjäsenten vuorovaikukseen tuottamaa kitkaa, lasten kokemaan perheväkivaltaa, nuoren itsetuhoisuutta perheen huolena, perhevuorovaikutuksen haasteita, perhettä diagnosoinnin kohteena, lapsuutta vankilassa ja sukupolvien välisiä jännitteitä.  Kurssi on osa Tampereen yliopiston Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön lapsuus, perhe ja elämänkulku -teemakokonaisuutta ja Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus PERLAn toimintaa. Kurssi on avoin kaikille Tampereen yliopiston opiskelijoille.

Ohjelma:

Ke 9.9. Professori Katja Repo (YKY/PERLA): Johdanto

Ke 16.9. Yliopistonlehtori Noora Ellonen (YKY, sosiaalipolitiikka): Väkivalta perheessä

Ke 23.9. Akatemiatutkija Anna-Kaisa Kuusisto-Arponen (JKK, poliittinen maantiede): Myötätunnon politiikka yksintulleiden turvapaikanhakijanuorten tutkimisessa

Ke 30.9. Tutkija Tiina Salmi (HES, hoitotiede): Nuoren itsetuhoisuus perheen huolena

Ke 7.10. Tutkija Petteri Eerola (EDU, varhaiskasvatus): Säröjä isyydessä

Ke 21.10. Yliopistonlehtori Ritva Nätkin (YKY, sosiaalipolitiikka): Sukupolvien välisten suhteiden jännitteet

Ke 28.10. Tutkija Rosi Enroos (YKY, sosiaalityö): Perhe, vanhemmuus ja vankeus

Ke 4.11. Lehtori Tarja Kukkonen (YKY, logopedia): Perhe ja diagnosoinnin ja kuntoutuksen kontekstit

Ke 11.11. Lehtori Tarja Kukkonen (YKY, logopedia): Joustava, muuttuja vai vastentahtoinen sinnittelijä: perheen muuttuvat viestinnälliset roolit ja positiot sairastumisen jälkeen

Ke 18.11. Tutkija Eija Eronen (PERLA, sosiaalipolitiikka): Jaettu äitiys – vertaistukea äiti-lapsiryhmästä

Ke 25.11. Erikoistutkija Kirsimarja Raitasalo (THL): Perheet ja päihteet

Ke 2.12. Yliopistonlehtori Eero Suoninen (YKY, sosiaalipsykologia): ”Ohittava joo” perheenjäsenten välisessä vuorovaikutuksessa

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Katja Repo, Vastaava opettaja
katja.repo[ät]tuni.fi
Eronen Eija, Vastaava opettaja
eri luennoitsijat, Opettaja

Opetus

9.9.2015 – 2.12.2015
Luento-opetus 24 tuntia
Luennot
Ke 9.9.2015 - 2.12.2015 viikoittain klo 14-16, Päätalo ls. D10B
Poikkeukset:
9.9.2015 klo 14 –16 , paikka poikkeuksellisesti Väinö Linna -sali
4.11.2015 klo 14 –16 , paikka poikkeuksellisesti ls. D11, päätalo

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista luennoille ja esseen kirjoittamista. Opintosuoritusta varten opiskelijat kirjoittavat esseen, jossa käsitellään jotain luentosarjan tematiikkaan liittyvää aihetta relevanttia lähdekirjallisuutta hyödyntäen.

Lisätiedot

Mahdollisista korvaavuuksista yksittäisiin tutkinto-ohjelmiin tiedotetaan elokuun aikana.

Lapsuus, perhe ja elämänkulku -teemakokonaisuus on avoin kaikille Tampereen yliopiston opiskelijoille.

Kurssilla on kiintiö avoimen yliopiston opiskelijille.