x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS6.2.3 Perheen vuorovaikutus 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee tapoja teoretisoida ja tutkia välitöntä sosiaalista vuorovaikutusta. Opiskelija ymmärtää kasvokkaisen vuorovaikutuksen merkityksen sosiaalisten suhteiden ylläpitämisessä ja muokkaamisessa. Hänellä on monipuolisia valmiuksia arvioida ja tulkita vuorovaikutuksen tilannesidonnaisuutta. Hän ymmärtää vuorovaikutuksen merkityksen yhteistoimintaa rakentavana ja ylläpitävänä instituutiona ja osaa kriittisesti arvioida ja tulkita kielen sosiaalista luonnetta.

Yleiskuvaus

Kurssilla käsitellään perheen vuorovaikutuksen tutkimuksen metodologiaa ja analysointitapoja.  Se sisältää lyhyitä luentojaksoja aikaisemmasta tutkimuksesta ja keskeisistä tutkimussuuntauksista sekä niihin liittyviä artikkelitekstejä luettavaksi. Videoidun aineiston analysointia (joko annetun aineiston tai itse kerättävän aineiston) seminaarissa ja yksilötyöskentelynä. Kurssi sopii kaikille vuorovaikutuksen tutkimuksesta ja perhetematiikasta kiinnostuneille sekä sosiaalipsykologian maisteriopintoihin suuntautuville opiskelijoille. Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetukseen.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille otetaan enintään 20 opiskelijaa. Soveltuu erityisesti opiskelijoille, joilla on aikaisempaa tietoa kielenkäytön ja vuorovaikutuksen metodologiasta sekä sosiaalitieteistä. Ilmoittautuminen nettiopsun kautta viimeistään 29.2.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

eero.suoninen@uta.fi

Opettajat

Eero Suoninen, Vastaava opettaja
eero.suoninen[ät]tuni.fi
Tiina Mälkiä, Opettaja
tiina.malkia[ät]tuni.fi

Opetus

8.3.2016 – 26.4.2016
Seminaari
Luentoseminaari
Ti 8.3.2016 - 26.4.2016 viikoittain klo 9-12, Linna 5026
Luento-opetus

Arviointi

Numerolla 1-5.