x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
JOVKA2 Uutiskuvaus 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Tiedotusoppi
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija hallitsee uutiskuvaamisen perusteet ja on saanut tuntumaa toimitusympäristön sisäiseen yhteistyöhön. Hän on syventänyt digitaalisen valokuvauksen ja kuvatuotannon taitojaan, tuntee uutiskuvan lajityypit, historiaa ja eettistä normistoa ja osaa soveltaa niitä kuvajournalistin työssä."

Yleiskuvaus

Uutiskuvauksen ja Henkilökuvauksen opintokokonaisuudet suoritetaan lukuvuonna 2015-2016 yhteisellä opetusohjelmalla, johon kuuluu luentoja, pienryhmäopetusta, työpajoja sekä käytännön harjoituksia. Käytännön harjoitukset tehdään toimimalla Utain-lehden kuvaajana ja kuvankäsittelijänä.

Opettajat

Anssi Männistö, Vastaava opettaja
anssi.mannisto[ät]tuni.fi

Opintojakson kotisivu

Opetus

1.9.2015 – 26.2.2016
Luento-opetus 16 tuntia
Kuvajournalismin historia ja tulevaisuus
Ti 1.9.2015 klo 16-19
To 10.9.2015 - 8.10.2015 viikoittain klo 16-19
To 22.10.2015 klo 16-18
Pienryhmäopetus 40 tuntia
Kameratyöskentely
Ke 2.9.2015 - 16.9.2015 viikoittain klo 9-13
Ma 7.9.2015 klo 11-16
Ma 14.9.2015 klo 8-14
Kuvatuotanto
Ti 1.9.2015 klo 13-16, Harjoitustoimitus A195
Ke 2.9.2015 - 16.9.2015 viikoittain klo 13-16, Harjoitustoimitus A195
Ti 8.9.2015 - 15.9.2015 viikoittain klo 9-12, Harjoitustoiitus A195
Itsenäinen työskentely 40 tuntia
Harjoitukset 50 tuntia
Työpajat
To 8.10.2015 klo 9-13, Harjoitustoimitus A193
To 22.10.2015 klo 9-13, Harjoitustoimitus A193
Ma 26.10.2015 - 9.11.2015 viikoittain klo 13-17, Harjoitustoimitus A193
Ti 27.10.2015 - 10.11.2015 viikoittain klo 13-17, Harjoitustoimitus A193
Ke 28.10.2015 - 11.11.2015 viikoittain klo 9-13, Harjoitustoimitus A195
Ke 4.11.2015 klo 9-13, Harjoitustoimitus A193
Pe 15.1.2016 - 26.2.2016 viikoittain klo 9-13, Harjoitustoimitus A195

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Osallistuminen opetukseen, hyväksytysti suoritetut harjoitustehtävät ja Utaimen kuvausvuorot, osallistuminen suunnittelu- ja palautetilaisuuksiin sekä oppimisportfolion palauttaminen määräaikaan mennessä.

Oppimateriaalit

Opettaja jakaa kurssin aikana opetusmonisteita. Sen lisäksi opiskelija voi lukea alla olevaa kirjallisuutta.

Freeman, M. (2010) Parempia valokuvia. Suunnittele, sommittele ja laukaise. Jyväskylä; Docendo.
Freeman, M. (2009) Valo: Aika, aukko & herkkyys. Jyväskylä; Docendo.
Karhulahti, M. (2013) Valokuvaajan tekniikkaopas. Jyväskylä; Docendo.
Kobré, K. (2008) Photojournalism: The Professional´s Approach. 6th edition. Burlington: Focal Press.
Paananen, P. (2012) Photoshop 6 kuvankäsittely. Jyväskylä; Docendo.
Potka, P. (2015). Photoshop Lightroom 6 valokuvaajille. Jyväskylä; Docendo.
Schewe, J. (2013) RAW-kuvankäsittely. Lightroom, Camera Raw & Photoshop. Jyväskylä; Docendo.

Lisätiedot

HUOM! JOVKA2 / JOVKA3 opetuksen kaikki ajankohdat löytyvät myös kurssin kotisivulta.

JOVKA2 / JOVKA3 käytännön harjoitukset tehdään Utain-lehden kuvaajina Utaimen tuotantojaksolla 21.9.2015 – ke 24.2.2015. Jokainen opiskelija tekee vähintään yhden uutisvuoron, yhden featurevuoron ja yhden kuvankäsittelyvuoron. Työvuoroihin kuuluvat myös suunnittelupalaverit tuotantoviikkoa edeltävällä viikolla sekä osallistuminen palautepalaveriin tuotantoviikkoa seuraavana maanantaina.

HUOM! Johdannot Utaimen käytäntöihin ja toimitusjärjestelmiin, läsnäolo pakollista:

  • Ma 31.8. klo 17-19, Päätalo ls. D11
  • La 12.9. klo 9-15, harjoitustoimitus