x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS10.5 Tiede ja teknologia -tutkimusseminaari - Seminaari 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu meneillään olevaan ajankohtaiseen tieteen- ja teknologiantutkimukseen sekä siitä käytävään keskusteluun. Opiskelijalla on välineet keskustella aloitteellisesti tiedon, tieteen ja teknologian kysymyksistä sekä arvioida tutkimuskysymyksiä ja tutkimuksellisia näkökulmia.

Yleiskuvaus

Seminaari kokoontuu lukuvuoden aikana neljä kertaa. Kokoontumiset ovat perjantaisin klo 10 - 16

9.10. 2015 Linna 5014 Toimijaksi kasva(tta)minen ohjelmoidussa yhteiskunnassa vetäjinä Minna Saariketo ja Seija Ridell

10:00-11:30

Mikko Meriläinen, Helsingin yliopisto (kasvatustiede): Pelikasvatus

Juho Karvinen, Tampereen yliopisto (pelitutkimus): Ongelmapelaaminen, moraalipuhe ja digitaalisten pelien kotoutuminen

12:30–15.45

Anna-Marie Tuikka, Turun yliopisto (tietojärjestelmätiede): Kehitysvammaisten lasten vanhempien osallistaminen sähköisten hyvinvointipalvelujen suunnitteluun

Niina Uusitalo, Tampereen yliopisto (CMT, mediakasvatus): Medialukutaidot hallinnan muodostelmissa

Tomi Dufva, Aalto-yliopisto (kuvataidekasvatus): Koodin metaforat -Ohjelmoinnin opetuksen ja merkityksen tarkastelua eri perspektiiveistä

Minna Saariketo, Tampereen yliopisto (CMT, mediatutkimus): Koodauksesta kansalaistaito? Koodaustaidon julkinen määrittely yhteiskunnallisena kamppailuna

 

27.11.2015 Tila, teknologia, valta, Linna 5014

10.15-15

Turo-Kimmo Lehtonen & Olli Pyyhtinen (YKY, sosiologia): Jätteiden vallassa

Jenni Partanen (TTY)Kompleksisuus ja kaupunkisuunnittelun ideaalit

Virve Peteri (YKY, sosiologia)Jälkiteollinen toimistotila

Esa Sirkkunen (CMT)Kytkettynä verkkoon. Otteita rakenteiden ja toiminnan dynamiikasta internettutkimuksessa

 

5.2.2016 Tieteentutkimus, tieteen- ja teknologianhistoria, Linna 5014

10.15-12

Inari Aaltojärvi (TTY): Sosiologina monitieteisessä, ruokavalintoja tutkivassa tutkimusryhmässä

Marianne Lempinen (TY) The challenge of interdisciplinary communication in academic institutions (peruuntui)

13.00-15.45

Pia Vuolanto (TaY, Tasti) & Anne Laiho (TY, kasvatustieteet): Rajat terveystieteiden ja yhteiskuntatieteiden välillä: esimerkkinä hoitotiede ja sukupuolentutkimus

Janne Korhonen (Aalto) Kuinka teknologia rajaa käsityksemme mahdollisuuksista, ja kuinka mahdollisuudet rajaavat käsitystämme teknologioista

Petri Paju (TY) Tampereen teknillinen seura kaupungin neuvonantajana, verkoston punojana ja tekniikan levittäjänä 

 

22.4.2016 Lisääntyminen, tiede, teknologia, Linna 5014. Riikka Homanen koordinoi

Kieli: englanti

10.15-12

YKY:n vieraileva professori Christabelle Sethna, Ottawan Yliopisto (Gender Studies ja Faculty of Health Sciences): Low technologies in the history of abortion

Sari Irni, Turun yliopisto (sukupuolentutkimus, tutkijakollegium): Therapeutic amenorrhea for disabled women in the 1960s Finland and onwards

13-16

Tiia Sudenkaarne,  Turun yliopisto (Filosofia): Under Construction: Queer Bioethical Inquiries into Finnish Reproduction and Family Politics

Susanna Mikkola, Tampereen yliopisto (sosiologia): Fertility tourism - how do people make the choices? 

Kaisa Kivipuro, Helsingin yliopisto (sosiologia): Gestational surrogacy and boundaries of normal parenthood

 

Opettajat

Marja Vehviläinen, Vastaava opettaja
Marja.Vehvilainen[ät]uta.fi
Oili-Helena Ylijoki, Vastaava opettaja
Oili-Helena.Ylijoki[ät]uta.fi
Virve Peteri, Opettaja
Virve.Peteri[ät]uta.fi
Seija Ridell, Opettaja
Seija.Ridell[ät]uta.fi
Sanna Talja, Opettaja
Sanna.K.Talja[ät]uta.fi

Opetus

9.10.2015 – 22.4.2016
Seminaari
Seminaari
Pe 9.10.2015 klo 10-16, Linna 5014
Pe 27.11.2015 klo 10-16, Linna 5014
Pe 5.2.2016 klo 10-16, Linna 5014
Pe 22.4.2016 klo 10-16, Linna 5014

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Opinnäytetyön tekijät voivat perehtyä tutkimusalaan osallistumalla seminaariin ja laatimalla siitä esseen tai oppimispäiväkirjan ja myös esitellä seminaarissa omaa tutkimustaan. Tapaamisiin valmistaudutaan lukemalla esittäjien paperit ja miettimällä kysymyksiä jokaiselle esittäjälle.