x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
LTLY214 Kirjallisuus kieltenopetuksessa (Erikoiskurssi aineenopettajiksi aikoville) 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yksikön yhteiset opinnot/LTL
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Kurssin päätyttyä opiskelija

• ymmärtää kirjallisuuden monipuoliset mahdollisuudet kieltenopetuksessa,

• osaa huomioida opetustilanteiden ainutlaatuisuuden muodostavat tekijät suunnitellessaan kaunokirjallisuuden opetussovelluksia,

• tuntee ja ymmärtää kirjallisuuden opetuskäyttöön liittyvät keskeiset käsitteet ja taustalla vaikuttavat paradigmat

• ymmärtää ja osaa huomioida vieraalla kielellä lukemisen erityishaasteet, ja

• saa varmuutta kirjallisuutta hyödyntävien, oppiainerajat ylittävien oppimistehtävien luomiseen eri opetusasteilla.

Yleiskuvaus

Kurssilla perehdytään kirjallisuuden opetuskäyttöön ja sen mahdollisuuksiin ja haasteisiin vieraan kielen näkökulmasta. Kurssi on kohdennettu kielten opettajiksi opiskeleville ja kielten oppimisen ja opetuksen sekä kirjallisuuden rajapinnasta kiinnostuneille. Kurssi koostuu kontaktiopetuksesta,  kurssilukemistosta, kurssin päätteeksi esitettävästä opetussovelluksesta ja kirjoitettavasta oppimistehtävästä. Kurssin tavoitteena on toimia teorian ja käytännön vuoropuheluna. Kurssilla vastataan kysymyksiin:

- Mitä kirjallisuudella tarkoitetaan?
- Miksi kirjallisuutta tulisi tuoda kieltenopetukseen?
- Keille kirjallisuutta voidaan tarjota?
- Miten kirjallisuutta voitaisiin hyödyntää kieltenopetuksessa?

Toteutustavat:                                              

Kurssi koostuu luento-osuuksista, kurssilukemistosta, yhteistoiminnallisista viikkoharjoituksista, esitelmästä ja kirjallisesta oppimistehtävästä.                                  

Vaadittavat opintosuoritukset:

Läsnäolo ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, opetussovelluksen toteutus ja esittely kurssin päätteeksi, oppimistehtävän kirjoitus.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Emilia Luukka, Vastaava opettaja
emilia.luukka[ät]tuni.fi

Opetus

10.3.2016 – 28.4.2016
Pienryhmäopetus
To 10.3.2016 - 14.4.2016 viikoittain klo 14-16, Pinni B 3110
To 21.4.2016 klo 12.30-14.00, Lastenkirjainstituutin kirjasto
To 28.4.2016 klo 14-16, Pinni B 3110