x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS7.2 Sosiaalitieteiden kvantitatiiviset menetelmät (verkkokurssi) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee kvantitatiivisen tutkimuksen metodologiaa ja osaa liittää tutkimusotteen empiirisen sosiaalitutkimuksen kenttään sekä tiedostaa sen merkityksen yhtenä tieteellisen tiedon tuottamisen tapana. Opiskelija hallitsee kvantitatiivisen tutkimuksen lähtökohdat, tutkimusprosessin, peruskäsitteet ja tutkimuseettiset kysymykset sekä osaa soveltaa tätä tietämystä erilaisten tutkimusasetelmien, aineistojen ja analyysitapojen arvioimiseen. Opiskelijalla on perustiedot vaadittavien työkalujen (SPSS) hallinnasta ja hän osaa toteuttaa kvantitatiivisen tutkimuksen suunnittelua, aineiston hankintaa ja analyysiä sekä raportoida tutkimusta ohjatusti.

Yleiskuvaus

Opintojakso suoritetaan verkko-opintoina, poikkeuksena kurssin aloituskerta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssi on ensisijaisesti avoimien yliopisto-opintojen opiskelijoille. Kurssille on kiintiö tutkinto-opiskelijoille. Ennakkoilmoittautuminen kurssille 24.6.-30.8.2015 e-lomakkeella.


Opettajat

Katja Kuusisto, Vastaava opettaja
Katja.N.Kuusisto[ät]uta.fi

Opetus

Luento-opetus
Aloituskokoontuminen Tampereella
Ke 9.9.2015 klo 14-16, Linna 6017

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

luennot ja harjoitukset