x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJTA14 Julkisen talousjohtamisen näkökulmia 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkinen talousjohtaminen
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee julkisen talousjohtamisen teoreettista tarkastelua sekä erilaisia tutkimuksen tekemisen tapoja. Hän tunnistaa nämä asiat tehdyistä tutkimuksista ja osaa tarkastella niitä monipuolisesti ja kriittisesti sekä ymmärtää niiden merkityksen erilaisia tutkimusaineistoja ja käytännön ilmiötä tutkittaessa.

Yleiskuvaus

Kurssi suoritetaan itsenäisesti eikä se sisällä opetusta.

Opettajat

Kristiina Engblom-Pelkkala, Vastaava opettaja

Opetus

7.3.2016 – 29.5.2016

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Essee, joka arvioidaan numerolla 1-5. Opiskelija  tutustuu kolmeen julkisen talousjohtamisen alan (3) väitöstutkimukseen ja kirjoittaa niiden pohjalta yhden (1) esseen. Essee on pituudeltaan 5000-8000 sanaa.

Oppimateriaalit

Julkisen talousjohtamisen väitöstutkimukset, jotka löytyvät sähköisessä muodossa täältä: http://www.uta.fi/jkk/tutkimus/alat/julkaisut/vaitoskirjat.html

Lisätiedot

Tarkemmat ohjeet esseen kirjoittamiseen löydät täältä: http://www.uta.fi/jkk/hal/opintosuunnat/jtj/kysymyksia.html