x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALYAA14 Yhteiskunnalliset kiistat ja niiden hallinta 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Ympäristön ja alueiden politiikka
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa konflikteihin ja niiden politisoitumiseen liittyviä prosesseja. Hän tuntee näihin liittyvät alue- ja ympäristötutkimuksen ajankohtaiset teoriasuuntaukset ja ymmärtää teoriat ja käsitteet tutkimusta jäsentävinä työvälineinä. Opiskelija hahmottaa tiedon eri muotojen moninaiset roolit ympäristöpoliittisten prosessien ja alueellisten kiistojen yhteydessä. Hän osaa myös argumentoida konflikteihin liittyvien käsitteellisten lähestymistapojen näkökulmasta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

26.11.2015 alkaen
Huom. pakollinen edeltävä opintojakso: HALYAP01 Ympäristön ja alueiden poliittisuus

Opettajat

Jouni Häkli, Vastaava opettaja
jouni.hakli[ät]tuni.fi
Pekka Jokinen, Vastaava opettaja
pekka.jokinen[ät]tuni.fi

Opetus

11.1.2016 – 29.2.2016
Luento-opetus 24 tuntia
Ma 11.1.2016 - 29.2.2016 viikoittain klo 12-15, Pinni A1081

Arviointiperusteet

Opintojakso suoritetaan oppimispäiväkirjalla.