x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
STYA4A Sosiaalitieteiden kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät (Seinäjoki) 5 op
Vain avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Paikkakuntatiedot
Seinäjoki
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee yleisellä tasolla kvalitatiivisen tutkimuksen lähtökohdat, tutkimusprosessin ja keskeiset käsitteet sekä ymmärtää tutkimuksen eettisen luonteen. Lisäksi hän tuntee keskeiset sosiaalitieteelliset lähestymistavat ja metodit sekä tunnistaa niiden välisiä eroja. Opiskelijalla on valmiudet laadullisen aineiston hankinnan ja analyysin toteuttamiseen ohjatusti.

Opettajat

Kirsi Günther (Sosiaalitieteiden kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät), Opettaja
Katja Kuusisto (Sosiaalitieteiden kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät), Opettaja

Opetus

Luento-opetus
Pakollinen aloituskokoontuminen Seinäjoella
To 14.1.2016 klo 14.00-16, luokka 102A, Luokka 102A , joka sijaitsee Seinäjoen AMK, sosiaali-ja terveysalan yksikkö, Keskuskatu 32, D-rappu.

Lisätiedot

14.1.2016 klo 14-16 on sekä jaksojen STYA4A Sosiaalitieteiden kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät että STYA4B Sosiaalitieteiden kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät -jakson aloituskokoontumiset.

STYA4A Sosiaalitieteiden kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät -jakson verkkokurssi järjestetään 11.1.-8.4.2016

STYA4B Sosiaalitieteiden kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät -jakso järjestetään syksyllä 2016