x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASA5 Erot, jaot ja niiden rakentuminen - kirjatentti 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tiedostaa yhteiskunnan, kasvatuksen ja koulutuksen rakenteita ja käytäntöjä, joiden kautta erilaisuus muuntuu eriarvoisuudeksi,
- tunnistaa yhteiskunnalliseen taustaan, etnisyyteen, sukupuoleen ja seksuaaliseen suuntautumiseen ja muihin eroihin liittyviä epätasa-arvoa tuottavia mekanismeja elinikäisen oppimisen eri vaiheissa ja erilaisissa kasvatuksen ja koulutuksen konteksteissa,
- ymmärtää oman ajattelunsa ja toimintansa merkityksen yhdenvertaisuuden edistämisessä ja
- osaa kyseenalaistaa eriarvoisuutta tuottavia rakenteita ja käytäntöjä ja vaikuttaa niiden muuttamiseen.

Opettajat

Karin Filander, Vastaava opettaja
karin.filander[ät]tuni.fi

Opetus

Itsenäinen työskentely 131 tuntia
Kirjatentti 4 tuntia
Sähköinen kirjatentti avoimen yliopiston opiskelijoille 5.10.-12.12.2015 ja 11.1.-28.5.2016. Katso kirjallisuus opetussuunnitelmasta.

Lisätiedot

Avoimen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen tähän opintojaksoon alkaa 26.11.2015 klo 10 verkkolomakkeella, kts. tarkemmin.