x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
LATAP4 Latinankielinen kirjallisuus II: keski- ja uuden ajan latina 3–5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Latinan kieli ja antiikin traditio
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Kurssin tarkoitus on oppia itsenäisesti tulkitsemaan myöhäisen latinan proosa- ja runomuotoisia tekstejä - Rooman keisariajalta uudelle ajalle saakka. Perustana on ehdottomasti klassillisen latinan kielioppi, joka tulee hallita ja jonka lisäksi täytyy oppia ei-klassillisen ajan latinan erikoisuudet. OIKOTIETÄ KESKI- JA UUDEN AJAN LATINAAN EI OLE. Kurssin suorittaneet ihmiset osaavat omatoimisesti perehtyä sanakirjojen, sekä yleisten että erikoissanakirjojen ja tarvittaessa myös kommentaarien avulla myöhemmän latinan teksteihin. Lauseenjäsennys kuuluu itsestään selvänä osaamistavoitteisiin kaikissa latinan syntaksia koskevissa asioissa. Ja myös aktiivinen osanotto luennoille kuuluu asiaan. Kaikki saavat pitkästymisen torjumiseksi vuorollaan lukea luennolla jakson latinaa kulloisenkin tyylikauden ääntämyksen ja ohjeiden mukaan, mutta varsinaisia kotiläksyjä ei tietenkään anneta.

Yleiskuvaus

Keski- ja uuden ajan latina ei suinkaan ole lähtökohtaisesti helpompaa kuin klassillinen, Ciceron ja Vergiliuksen latina! Kurssi sopii erinomaisesti kielten, kirjallisuuden, historian ja filosofian sekä kaikkien muidenkin ihmistieteiden opiskelijoille, joilla on latinan jatkokurssia vastaavat tiedot tai itse kurssi jossakin maassa asianmukaisesti suoritettuna. PYYDETÄÄN OTTAMAAN LUKUUN, ETTÄ TÄMÄN KURSSIN VOI KÄYTTÄÄ MYÖS AINEOPINTOIHIN: LATAA4: Vulgaari- ja myöhempi latina (5 op).

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittaudutaan viimeistään vuoden 2016 loppiaiseen mennessä: juhani.sarsila@uta.fi

Opettajat

Juhani Sarsila, Vastaava opettaja
juhani.sarsila[ät]uta.fi

Opetus

13.1.2016 – 13.4.2016
Luento-opetus 24 tuntia
Ke 13.1.2016 - 13.4.2016 viikoittain klo 16-18, Pinni B3074

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Kurssin voi lukea hyväkseen, kun tenttii luennoilla käydyn aineiston; sanakirja saa olla apuna. Hyväksytystä suorituksesta saa 3 op. LISÄKSI osallistuja voi omatoimisesti suorittaa tekstin, josta tulee sopia opettajan kanssa (2 op). Niinkin voi menetellä, että suorittaa aivan itsenäisesti tekstin tulkintatyön (5 op), eikä kurssilla käytyä tekstimassaa silloin tarvitse tenttiä, ellei halua lisää pisteitä. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota filologiseen tarkkuuteen, kuten muoto- ja lauseopin hallintaan sekä tyylitajuun. Pyrittäessä tulkitsemaan teksti kartetaan jäykkiä rakenteita; ei käännetä latinaa "latinaksi" vaan elävälle, tyylikkäälle suomelle. Käännämme idean, emme rakennetta rakenteena. Ehdoton vaatimus osallistumiseen on LATINAN JATKOKURSSIN suoritus tai vastaavat tiedot.

Oppimateriaalit

Kurssilla käytetään OSAKSI Clavis Latina -kirjasarjan kolmatta osaa (joka sisältää paljon myöhempää latiniteettia koskevaa teksti- ja kielioppi- sekä kulttuuritietoutta koskevaa asiaa), OSAKSI opettajan tuomia proosa- ja runomuotoisia tekstejä sanastoineen ja raakakäännöksineen Clavis Latina III sisältää kaksi osaa, jotka molemmat tulee hankkia, elleivät ne ole olleet käytössä jo Kieliopin harjoituskurssilla.

Lisätiedot

Osallistujia pyydetään ilmoittautumaan sähköpostitse vuoden 2015 loppuun tai viimeistään vuoden 2016 loppiaiseen mennessä: juhani.sarsila@uta.fi - Vielä huomattakoon, että kurssin voi sisällyttää joko perus- tai aineopintoihin.