x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POHS16 Medier och kommunikation 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
ruotsi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelma
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

-on perehtynyt mediatutkimuksen keskeisiin käsitteisiin ja osaa arvioida mediatekstejä kriittisesti
-on tutustunut journalistiikan yhteiskunnalliseen tehtävään
-ymmärtää median rituaalisen ja kulttuurisen tehtävän sekä mediatuotannon formaatti- ja sarjaluonteen
-osaa eritellä perinteisen median toimijat ja tuntee sosiaalisen median erityispiirteet
-ymmärtää käsitteet medioitu ja medialisoitu kulttuuri
-on perehtynyt mediatekstien multimodaalisiin ja diskursiivisiin piirteisiin

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Tiina Räisä, Vastaava opettaja

Opetus

12.1.2016 – 26.4.2016
Pienryhmäopetus
Ti 12.1.2016 - 26.4.2016 viikoittain klo 10-12, PinniB 4115

Lisätiedot

Kurssi koostuu mm. luennoista, omatoimisesta lukemisesta, analyyseista ja tekstien tuottamisesta. Pääpaino on luettujen taustamateriaalien soveltamisessa erilaisiin mediateksteihin. Kurssilla tehdään harjoituksia, joissa pohditaan multimodaalisten mediatekstien potentiaalisia merkityksiä sekä ruoditaan minkälaista tietoa tekstit tarjoavat kansalaisille, käyttäjille, kuluttajille. Kurssilla käydään läpi sosiaalisen median keskustelukulttuurin erityispiirteitä erilaisten media-alustojen avulla.