x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS6.3.1 SOST10.3/SOS6.3.1 Simmel-luentoseminaari 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy sosiologian klassikko ja filosofi Georg Simmelin ajatteluun ja keskeisiin käsitteisiin. Hän ymmärtää Simmelin tuotannon teoreettisia sisältöjä sekä osaa yhdistää niitä niin aikalaiskeskusteluun kuin nykysosiologiaankin

Yleiskuvaus

Kurssi koostuu kahdesta osasta:

a) luentosarjasta (14 tuntia); laajuus 3 op (osallistujamäärää ei ole rajattu, vaan kaikki pääsevät mukaan)

b) lukupiiristä (10 tuntia) johon otetaan max 12 opiskelijaa; laajuus 2 op. Muut laativat esseen vapaavalintaisesta aiheesta, joka kuitenkin sovitaan erikseen kurssin opettajan kanssa.

Luentosarjalla käsitellään sosiologian klassikko ja filosofi Georg Simmelin (1858-1918) ajattelua ja tuotantoa. Simmelin keskeisiä käsitteitä, kysymyksiä ja teemoja tarkastellaan suhteessa niin aikalaiskesksuteluihin kuin omaan aikaamme ja nykysosiologiaan. Kurssilla kiinnostus on ennen kaikkea Simmelin nykyrelevanssissa: mitä annettavaa Simmelin ajatuksilla ja käsitteillä on oman maailmamme ja nyky-yhteiskunnan ymmärtämiseen? Entä miten huomion kiinnittäminen tähän suhteelliseen marginaaliseen hahmoon voisi auttaa hahmottamaan sosiologisen kaanonin muodostumista ja ylimalkaan oppialajakojen rakentumista ja merkitystä tieteellisessä ajattelussa?

Lukupiirissä luetaan tekeillä olevan kirjan Simmelian Legacy: A Science of Relations käsikirjoitusta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Luennoille ei ennakkoilmoittautumista.

Lukupiiriin ilmoittaudutaan 26.1. alkaen sähköpostilla kurssin vastaavalle opettajalle (ilmoittautuminen 29.2. saakka tai niin kauan kuin paikkoja on vapaana): olli.pyyhtinen(at)staff.uta.fi

Opettajat

Olli Pyyhtinen, Vastaava opettaja
olli.pyyhtinen[ät]tuni.fi

Opetus

15.3.2016 – 26.4.2016
Luento-opetus
Ti 15.3.2016 - 26.4.2016 viikoittain klo 10-12, Linna 5014
Seminaari
Ti 15.3.2016 - 26.4.2016 viikoittain klo 14-16, Linna 5014

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

- luentoseminaarissa jaettava materiaali