x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOSM1 Orientoiva tutkielmaseminaari (Tampere) - Seminaari 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa rakentaa pro gradu -tutkielman alustavan tutkimusasetelman. Hän tuntee tutkielmien lajityypin/luonteen ja rakenteen sekä osaa arvioida erilaisia tapoja toteuttaa opinnäytetutkimus. Hän tietää sosiaalitieteellisiä tutkimushankkeita ja projektiyhteistyön mahdollisuuksia. Hän hallitsee tiedonhankinnan. Hän osaa laatia tutkimuksen ideapaperin pohjalta toteuttamiskelpoisen tutkimussuunnitelman.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Jouko Nätti, Vastaava opettaja
Jouko.Natti[ät]uta.fi
Laura Huttunen, Opettaja
laura.huttunen[ät]tuni.fi
Pasi Pyöriä, Opettaja
Pasi.Pyoria[ät]uta.fi
Marja Vehviläinen, Opettaja
marja.vehvilainen[ät]tuni.fi
Semi Purhonen, Opettaja
semi.purhonen[ät]tuni.fi
Atte Oksanen, Opettaja
atte.oksanen[ät]tuni.fi
Eerika Finell, Opettaja
eerika.finell[ät]tuni.fi
Eero Suoninen, Opettaja
eero.suoninen[ät]tuni.fi
Katja Repo, Opettaja
katja.repo[ät]tuni.fi

Opetus

8.9.2015 – 11.12.2015
Luento-opetus 4 tuntia
Yhteinen luento (2 t)
Ti 8.9.2015 klo 10-12, PinniB1097
Kirjaston tiedonhakukoulutus (2 t)
Ti 15.9.2015 klo 16.16-18.00, Linaa 3022
Ke 16.9.2015 klo 12.15-14.00, Linna 3022
Pe 18.9.2015 klo 9.15-11.00, Linna 3022
Pe 18.9.2015 klo 12.15-14.00, Linna 3022
Seminaari 20 tuntia
Opintosuuntien seminaariryhmien ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin
Ti 15.9.2015 klo 10.15-12.00, Linna 5038-39, Sukupuolentutkimuksen ryhmän ensimmäinen kokoontuminen
Sosiaalipolitiikan ryhmä
Ke 16.9.2015 klo 12.15-13.45, Linna 4026
Ke 30.9.2015 klo 12.15-13.45, Linna 4026
Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelma
Ti 22.9.2015 klo 11-13, Linna 5101
Ti 29.9.2015 klo 10-12, Linna 5101
Sosiaalipsykologian ryhmä (yhteiset ajat)
Ti 15.9.2015 klo 12.15-13.45, Linna 5014
Ti 22.9.2015 klo 12.15-13.45, Linna 5014
Sosiologian ryhmä
To 17.9.2015 klo 14.15-15.45, Linna 6018
To 24.9.2015 klo 14.15-15.45, Linna 4026

Lisätiedot

Seminaariin sisältyy orientoiva osuus, tutkielman ideapaperi ja hyväksytty tutkimussuunnitelma. Seminaari edellyttää aktiivista osallistumista ja muiden opiskelijoiden työpapereiden kommentoimista.