x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASA8 Aikuiskasvatus ja työelämä - kirjatentti 5 op
Vain avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Paikkakuntatiedot
Seinäjoki
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää työelämän ja aikuiskasvatuksen tehtäväkentän haasteita sekä niiden yhteiskunnallisia, taloudellisia ja organisatorisia reunaehtoja,
- tiedostaa työelämän ja aikuiskasvatuksen tasa-arvon merkityksen ja aikuisten oppimis- ja kehittymismahdollisuuksien eroja ja
- tuntee aikuiskasvatuksen ja työssä oppimisen muotoja eri työ- ja ammattialoilla ja erilaisissa organisaatioissa.

Opettajat

Marjo Vuorikoski, Vastaava opettaja

Opetus

19.10.2015 – 14.5.2016
Itsenäinen työskentely 131 tuntia
Kirjatentti 4 tuntia
Sähköinen kirjatentti ajalla: 19.10.2015-14.5.2016

Lisätiedot

Avoimen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen tälle opintojaksolle alkaa 26.11.2015 klo 10 verkkolomakkeella, kts. tarkemmin. Huom! Ilmoittaudu Tampereen hakulomakkeella.