x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TRSU02 Normit ja asiakirjoittaminen - Kääntäjän kielen- ja tekstinhuolto 3 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Käännöstiede (suomi)
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- hallitsee kielenhuollon periaatteet ja normit sekä tuntee kielenhuollon instituutiot, kielioppaat ja sanakirjat
- osaa kielioppaita, sanakirjoja ja sähköisiä aineistoja hyväksi käyttäen muokata ja stilisoida suomenkielisiä tekstejä, muun muassa suomennoksia
- pystyy perustelemaan, millainen kieli eri tilanteissa on toimivaa ja tarkoituksenmukaista.

Yleiskuvaus

Kurssilla käsitellään kielenhuollon periaatteita ja normeja sekä tarkastellaan normien soveltamista erityyppisiin teksteihin. Lisäksi pohditaan vieraiden kielten vaikutteita ja niiden merkitystä kirjoitetussa kielessä. Kurssin työpajaosuudessa huolletaan opiskelijoiden käännöskursseilla tekemiä suomennoksia.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Sirkku Latomaa, Vastaava opettaja
sirkku.latomaa[ät]tuni.fi

Opetus

12.1.2016 – 22.3.2016
Luento-opetus 20 tuntia + 4 tuntia Verkossa
Luennot
Ti 12.1.2016 klo 16.00-17.30, Pinni B 4087 (tulkkausstudio)
Pienryhmäopetus 4 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kurssiin, tehtävien tekeminen, välitentti ja lopputentti.

Oppimateriaalit

Kurssin oppimateriaali täsmennetään ensimmäisellä tapaamiskerralla jaettavassa kurssikuvauksessa.

Lisätiedot

Opetus toteutetaan monimuoto-opetuksena, ts. osa opetuksesta perustuu luentotallenteisiin.

Luentojen lisäksi jokainen opiskelija osallistuu yhteen työpajakertaan. Työpajojen ajankohdista sovitaan kurssin alussa.

Opintojakson voi suorittaa myös itsenäisesti, ja sen voi tenttiä kevätlukukaudella seuraavina yleisinä tenttipäivinä: 21.1., 17.3. ja 12.5. Tarkemmat ohjeet tenttiin valmistautumista varten saa opettajalta.